КафедраВас вітає кафедра внутрішньої медицини № 3 

Штат кафедри: 1 професор, 7 доцентів, 2 асистенти, 1 лаборант.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
  • “Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова терапія)”; 
  •  “Внутрішня медицина”; 
  • “Професійні хвороби”. 
На кафедрі навчаються студенти:
  •  медичного факультету ; 
За спеціальністю:
  • "лікувальна справа" (V, VІ курс); 
Форма навчання:
  •  Очна.