Кафедра    Базою клініки внутрішньої медицини №3 є нефрологічне та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 1 професор, 7 доцентів, 2 асистенти.
    Для забезпечення сучасних методів діагностики та лікування захворювань нирок, серцево-судинних захворювань та патології органів дихання на базі відділень впроваджено наступні методики: добове моніторування серцевого ритму та артеріального тиску, впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмофорезу, гемодіафільтрації, розроблені алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини, велоергометрія, ехокардіоскопія у 2-х вимірному режимі та черезстравохідна ЕхоКС, комп’ютерна томографія органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу, визначення маркерів аутоімунної патології.

  

    В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень за останні 5 років впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню. Відділення оснащене екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат, хворим на бронхіальну астму та алергічний бронхіт. З 2010 року до телеметричного консультування підключено 4 амбулаторії з надання первинної медико-санітарної допомоги в селах Зарубинці, Гнилиці , В. Говилів, Увисла та Кокошинці.
    За останні п‘ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування кардіологічних, пульмонологічних та нефрологічних хворих.
    З метою забезпечення високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається впровадження в діагностичний процес комп’ютерної ангіопульмонографії, визначення α1- антитрипсину; використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда, артросонографічних тестів диференційної діагностики різних форм артритів.
    Професорсько-викладацьким складом клініки внутрішньої медицини № 3 та ординаторами відділень ведеться активна робота з пропаганди здорового способу життя, шляхом виступів на місцевому телебаченні та радіомовленні, публікаціях у місцевих виданнях, виданням інформаційних листів.