Кафедра‎ > ‎

Навчальна робота    Навчання на кафедрі проводиться українською мовою для студентів V і VІ курсів медичного факультету. Для студентів V курсу викладаються дві дисципліни: "Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія,військова медицина)" та "Професійні хвороби", для студентів VІ курсу - "Сучасна практика внутрішньої медицини".


    На сайті університету колективом кафедри створена веб-сторінка, на якій викладені матеріали по підготовці до практичних занять стентів 5 та 6 курсів згідно циклової системи (кардіологія, пульмонологія, професійні захворювання, гастроентерологія, ендокринологія, ревматологія, нефрологія, гематологія, професійні захворювання). Для проведення тестового контролю знань студентів створено 10500 ситуаційних та тестових завдання в системі MOODLЕ. Викладачі кафедри розробили 9 850 тестових завдань та ситуаційних задач, які включали 1200 тестів з ілюстративним зображенням для проведення іспитів з відповідних модулів внутрішньої медицини та професійних хвороб для 5 та 6 курсів. Щорічно викладачі кафедри створюють тестові завдання за системою Крок -2 для Всеукраїнського центру тестування. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 і 6 курсів.
    На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток. Студенти гуртківці були неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських студентських олімпіад та конференцій молодих вчених. Спільно з кафедрою внутрішньої медицини №1 під виданням посібника «Внутрішня медицина» для студентів 4, 5 та 6 курсів, рекомендованого Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник аудиторної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.