Кафедра‎ > ‎

Наукова робота    Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 очолює доктор медичних наук, професор - Мартинюк Лілія Петрівна.
    Під її керівництвом розробляються та впроваджуються в навчальний і лікувальний процес новітні досягнення в галузі нефрологічної, кардіологічної та ревматологічної наук, засновані на засадах доказової та протокольної медицини. Автор понад 300 друкованих наукових праць та навчально-методичних розробок, 12 робочих програм з навчальних дисциплін для студентів 1 – 4 рівнів акредитації. Співавтор посібника «Догляд за хворими в домашніх умовах». У співавторстві підготувала розділи посібників «Сімейна медицина» та «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб». Вперше в Україні Мартинюк Л.П. здійснює великомасштабну роботу по вивченню мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок.
    Cфера наукових iнтересiв колективу кафедри
Традиційні напрямки наукових розробок співробітників кафедри - кардіологія, ревматологія та ендокринологія, зокрема проблеми артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда, остеопорозу та цукрового діабету, захворювань нирок..

    В період 2007-2009 років колектив кафедри виконував фрагмент комплексної міжкафедральної наукової роботи «Вторинний остеопороз: вивчення взаємозв'язків між ступенем порушення функції органів і систем, методами лікування і термінами втрати кісткової маси та створення адекватних профілактично-лікувальних програм». В результаті цих комплексних досліджень виділено різноманітні фактори ризику розвитку порушень мінеральної щільності кісткової тканини при терапевтичній, неврологічній та психіатричній патологіях.
    Розроблено чіткі клініко-денситометричні та лабораторні критерії для проведення комплексних лікувальних заходів з використанням остеотропних препаратів для терапії та профілактики остеопорозу і порушень функції органів і систем при терапевтичній та неврологічній патологіях.
За результатами досліджень захищено 2 докторських дисертації та 8 кандидатських дисертацій. Опубліковано 68 друкованих праць, з них 23 у спеціалізованих фахових виданнях, видано 3 інформаційних листи, отримано 60 актів впровадження.

    З 2006 по 2011 рр. під керівництвом проф. Шведа М.І. на кафедрі виконувалися два етапи держбюджетної наукової теми «Розробка диференційованих методів корекції гемодинамічних та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з патологією внутрішніх органів», яка входила в Державну програму з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні (2001-2010 рр) (відповідальний виконавець проф. Гребеник М.В). Загальний об’єм фінансування даної роботи склав 300 тисяч гривень. Досліджено статистичні і клінічні особливості поєднання артеріальної гіпертензії з інфарктом міокарда, хронічним обструктивним захворюванням легень, подагрою, функціональними порушеннями печінки.


    Таким хворим рекомендовано застосування комплексної терапії з включенням препарату рибонуклеїнової кислоти (нуклексу) та біофлавоноїда кверцетину. У хворих на подагру в поєднанні з артеріальною гіпертензією виявлено не лише метаболічні порушення, але й виражені зміни центральної (діастолічна дисфункція серця) та периферичної гемодинаміки (ангіопатія, ендотегіальна дисфункція, гіперкоагуляція крові), які не коригуються загальновживаною стандартною терапією. Лише додаткове використання антагоністів рецепротів ангіотензину ІІ (лозартану) у цих хворих нормалізує показники гемодинаміки й сприяє зменшенню проявів гіперкоагуляційного синдрому та додатково знижує рівень сечової кислоти в сироватці крові.
    За отриманими результатами даної НДР захищено 1 докторська дисертація, 4 кандидатських дисертації, опубліковано 52 наукові праці, з них 29 у спеціалізованих фахових виданнях. Видано 4 інформаційних листи, 2 методичних рекомендації, отримано 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права, отримано 23 акти впровадження наукових розробок в клінічну практику.
    Колективом кафедри за 2007-2011 проведено 3 Всеукраїнські та 2 міжрегіональні науково-практичні конференції. Співробітниками кафедри на цих конференціях зроблено 27 доповідей. Крім того, на Всеукраїнських конгресах зроблено 7 доповідей, на міжнародних – 7 доповідей.
    В 2010-2012 рр на кафедрі проводиться науково-дослідна робота «Роль порушень нейро-ендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом»
Вже традиційним стало щорічне проведення співробітниками кафедри науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини», на якій науковці діляться своїми новітніми діагностично-лікувальними розробками з лікарями практичної медицини.