Кафедра‎ > ‎

Наукова роботаПрацівники кафедри щорічно проводять науково-практичну конференцію та двічі на рік – клінічні та патанатомічні конференції для співробітників КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», активно беруть участь у всесвітніх, всеукраїнських профільних конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

Головні напрямки наукової діяльності кафедри – нефрологія, кардіологія, пульмонологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерна наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій.

У період 2011-2012 роках колектив кафедри виконував фрагмент комплексної міжкафедральної наукової роботи та тему «Роль порушень нейроендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом».

У 2013-2016 роках дослідження в цьому напрямку було продовжено у вигляді нової наукової роботи на тему «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».

За результатами досліджень протягом останній 5 років опубліковано понад 30 статей, 70 тез, в тому числі 8 – за кордоном, отримано 10 актів впроваджень. Співробітники кафедри виступали з доповідями на ISN Nexus Symposium «Bone and the kidney» (Данія, 2012 р.), конгресі європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації «ERA-EDTA 2014» (Нідерланди, 2014), «ERA-EDTA 2015» (Велика Британія, 2015 р.).


V з'їзд нефрологів України, 21-22 вересня 2017 р., м. Вінниця, 
зліва направо - доц. РужицькаО.О., зав. нефрологічним відділенням Г.Б. Симко, 
проф. Мартинюк Л.П., доц. Якубишина І.Г.XVIII Національний конгрес кардіологів України, 

20-22 вересня 2017 р., м.Київ

зліва направо - доц. Коморовський Р.Р., доц. Паламар Т.О.зліва направо - доц. Сусла О.Б., проф. Мартинюк Л.П., асп. Козій М.І.


ERA-EDTA 52nd Congress - London May 28th - 31th, 2015

аспірант Козій М.І. презентує стендову доповідь