Дисертації

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:
1. Насалик Б.Г. «Влияние легкой черепно-мозговой травмы на сердечную деятельность» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія (1991)
2. Мартинюк Л.П. ”Ефективність комплексного лікування хронічного пієлонефриту з використанням лазеротерапії та електромагнітного випромінювання надвисокої частоти” (1994)
3. Грималюк Н.В. «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія» (1995)
4. Паламар Т.О. «Порушення гемодинаміки і процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у хворих на залізодефіцитну анемію» (1995)
5. Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обґрунтування застосування розвантажувально-дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (1996)
6. Якубишина І.Г. "Корекція порушень ПОЛ на імунологічного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця" (Київ, 1996)
7. Мартинюк Л.П. «Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2004)
8. Лихацька Т.В. „Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція” зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби (Львів, 2008)
9. Цибульська Л.С. «Вплив навчальної діяльності на психологічні особливості та стан серцево-судинної системи у студентів-медиків перших курсів» за спеціальністю
14.03.03 – нормальна фізіологія (2012).
10. Ружицька О.О. "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2013)


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Мартинюк Л.П.
1. Кандидатська дисертаційна робота на тему "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія.
Comments