Колектив‎ > ‎

Наукові праці доц. Л.П. Боднар

1.                 Мартинюк Л.П. Кальцифікація  клапанів серця і стан мінеральної щільності кісткової тканини  у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії , які лікуються гемодіалізом. / Л.П. Мартинюк, Н.В. Грималюк, Л.П.Боднар та ін.. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 18 червня 2013 р. Тернопіль ТДМУ  “Укрмедкнига”. - 2013- С.71

2. Боднар Я.Я.   Аналіз показників магістрального кровоплину в артеріях стегно-підколінно-гомілкового сегменту залежно від типу поширеності стенотично-оклюзійного процесу  атеросклеротичного ґенезу // Я.Я. Боднар, П.Я. Боднар, Т.В. Єрмакова, Л.П.Боднар. // Збірник матеріалів  науково-практичної конференції. Морфологічні аспекти ангіології  24-25 жовтня  2013 р. Тернопіль   “Укрмедкнига”. - 2013.-С.12-14 (стаття).

3. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів –IV-V курсів  за ред. Шведа М.І. / Колектив авторів в т.ч. Боднар Л.П. (4, 81 ум.др. арк). Тернопіль. ТДМУ Укрмедкнига-2013. 828с .

4. Мартинюк Л.П Застосування монтелукасту у базисній терапії бронхіальної астми / Л.П. Мартинюк,  Л.П.Боднар, А.О. Боб та ін.. // Збірник матеріалів  науково-практчиної конференції „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології” 20-21 березня 2014 р. Тернопіль ТДМУ  “Укрмедкнига”. - 2014-С.9

5. Боб А.О. Сучасні підходи до застосування небулайзерної терапії при загостренні бронхіальної астми / А.О.  Боб , Л.П. Боднар, О.О.Боб та ін.. //Збірник матеріалів  науково-практичної конференції „Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології” 20-21 березня 2014 р. Тернопіль ТДМУ  “Укрмедкнига. ”- 2014- С.17.

6. Степанова Г.М. Терапевтичне навчання родичів паліативних пацієнтів на бронхіальну астму  / Г.М. Степанова, Л.П.Боднар  // Збірник матеріалів  науково-практичної конференції „Медсестринство у паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи.” 3-4 квітня 2014 року, Черкаський медичний коледж. м. Черкаси. – С.124-127 (стаття).

7. Боднар Л.П. Кістозна гіпоплазія легені  / Л.П.Боднар, О.Г. Лавра, Р.Я. Боднар  // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції. 15 травня 2014 р. Тернопіль ТДМУ  “Укрмедкнига”- 2014-С.9-10

8. Мартинюк Л.П. Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3. / Л.П. Мартинюк, Л.П.Боднар, Н.В.Грималюк та ін. // Матеріали Всеукраїнської  навчально-наукової конференції  “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМФНЗ України ” Тернопіль ТДМУ» 15-16 червня 2014 р.  “ Укрмедкнига ”. -2014 .-С. 206-208.(стаття).

9. Боднар Я.Я. Аналіз оповідання М.Булгакова «Сталеве горло» патологом. / Я.Я.Боднар, Л.П. Боднар // Матеріали регіонарної науково-практичної конференції  «Українська професійна мова: історія і сучасність» 26-27 червня 2014 року Тернопіль ТДМУ» .  “Укрмедкнига”-2014 . - С. 49-51.

10. Степанова Г.М. Підготовка майбутніх медичних сестер до проведення терапевтичного навчання пацієнтів  із бронхіальною астмою в умовах стаціонару. / Г.  М. Степанова,  Л.  П.  Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2014. - № 3. – С. 26-30 .

11. Степанова Г.М. Терапевтичне навчання пацієнтів з бронхіальною астмою та їхніх родичів елементам догляду та самодогляду / Г.М.Степанова, Л.П.  Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2015.- № 1. – С. 36-40.

12. Боб О.О.  Підтримуюча терапія  бронхіальної астми небуфлюзоном. // О.О.Боб, А.О.Боб, Л.П.Боднар та ін.  // Матеріали науково-практичної конференції « Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста» 5 березня 2015. Тернопіль. ТДМУ “Укрмедкнига”. -2015. - С.22-23.

13. Мартинюк Л.П. Формування клінічного мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 // Л.П. Мартинюк, Н.В.Грималюк, Л.П. Боднар  та ін. // Матеріали Всеукраїнської  навчально-наукової конференції  з міжнародною участю присв’яченої пам’яті ректора професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізації закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» 21-22 травня 2015 року м.Тернопіль ТДМУ “Укрмедкнига”. -2015. - С.341-342.

Comments