Колектив‎ > ‎

Наукові публікації

1. Вадзюк С.Н. Антропометричні та психофізіологічні особливості у молодих практично здорових осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Вісник наукових досліджень. – 2009. – №1. – С. 26-28.

2. Вадзюк С.Н. Статеві особливості регуляції серцевого ритму в молодих практично здорових осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – №1 (10). – С. 25-28.

3. Вадзюк С.Н. Зміни автономної регуляції серцевого ритму в процесі навчання у молодих здорових осіб з підвищеним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Перспективи медицини та біології. – 2010. – Т. ІІ, № 2. – С. 48-51.

4. Вадзюк С.Н. Особливості регуляторного впливу автономної нервової системи на початку і в кінці навчального року у студентів з різним ризиком виникнення артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – № 3 (51). – С. 58-62.

5. Пат. 53928 Україна, МПК А 61 В 5/00, А 61 В 5/0205 Спосіб визначення ресурсу адаптації до навчального навантаження / Вадзюк С. Н., Цибульська Л. С.; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. — № 201004011; заявл. 06.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.

6. Цибульська Л.С. Стан кровообігу у молодих практично здорових юнаків з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії на початку та в кінці навчального року / Л.С. Цибульська // Довкілля і здоров¢я: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 14.

7. Цибульська Л.С. Особливості антропометричних показників молодих здорових осіб жіночої статі з різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / Л.С. Цибульська, О.В. Домбровський // ХІІІ міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С.257.

8. Вадзюк С.Н. Функціональні особливості організму молодих нетренованих осіб різної статі з підвищеним ризиком виникнення артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: тези доп. підсумк. наук.-практ. конф., 4 червня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 112.

9. Стан серцево-судинної системи за різних умов функціонування організму / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська, І.Я Папінко [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: тези доп. підсумк. наук.-практ. конф., 4 червня 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 112.

10. Цибульська Л.С. Вплив навчального процесу на функціональний стан студентів із різним ризиком артеріальної гіпертензії / Л.С. Цибульська // Вісник Української медичної стоматологічної академії. Актуальні проблеми сучасної медицини: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 грудня 2009р. – Полтава, 2009. – Т. 9, Вип. 4 (28), Част. 1. – С. 319.

11. Вадзюк С.Н. Статеві відмінності автономної регуляції серцевого ритму у студентів-медиків із підвищеним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 25-26 березня 2010 р. – Суми, 2010. – С. 49-50.

12. Цибульська Л.С. Особливості регуляції серцевого ритму у практично здорових юнаків на початку і в кінці навчального року з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Л.С. Цибульська, С.В. Лотоцька // ХІV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р.— Тернопіль, 2010. – С.246.

13. Вадзюк С.Н. Вплив навчальних навантажень на гемодинаміку у студентів з різним ступенем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Фізіологічний журнал: тези доп. ХVІІІ з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, 20-22 травня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 93-94.

14. Вадзюк С.Н. Вплив навчального процесу на динаміку функціональної рухливості нервових процесів у молодих практично здорових осіб різної статі із різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, Л.С. Цибульська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: тези доп. підсумк. наук.-практ. конф., 17 червня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 124-125.

15. Вадзюк С.Н. Особливості кардіогемодинаміки у молодих осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / С.Н. Вадзюк, О.В. Денефіль, Л.С. Цибульська // 100 років Українському Лікарському Товариству: тези доп. ХІІІ конгресу Світової федерації Українських Лікарських Товариств, 30 вересня - 03 жовтня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 661.

16. Цибульська Л.С. Стан кровообігу у студентів чоловічої статі з різними ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Л.С. Цибульська, Н.В. Довбенко // ХVІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С.258.

17. Галабіцька І.М. Ефективність включення амінокислотно-вітамінного препарату у комплексне лікування хронічного панкреатиту / І.М. Галабіцька, Л.С. Бабінець, Л.С. Цибульська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: тези доп. підсумк. наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 15-16.

18. Досвід системи підготовки лікаря загальної практики у Словаччині / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська, О.Р. Ясній // Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, 15 - 16 травня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С. 370-372.

19. Бабінець Л.С. Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу / Л.С. Бабінець, Ю.В. Дроняк, Л.С. Цибульська, Б.М. Депутат // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №1 (20). – С. 149.

20. Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Н.О. Марченкова, Б.О. Мігенько, Л.С. Цибульська, О.Р. Ясній // Сімейна медицина. – 2014. – №3 (53). – С. 19-22.

21. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, Є.М. Стародуб, В.М. Творко, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько, О.О. Воронцов, Н.О. Марченкова, Л.С. Цибульська // Українські медичні вісті: ХV конгрес СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014 р. – Чернівці - Київ - Чікаго, 2014. – С. 22.

22. Мартинюк Л.П. Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015р. – С. 341-342

23. Бабінець Л.С. Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Л.С. Бабінець, Н.А. Мельник, Л.С. Цибульська, М.В. Скрипник // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – №2 (26). – С. 29-32.

 

Comments