Колектив‎ > ‎

Наукові публікації к.мед.н. Т.В. Бойко

Список

наукових робіт асистента кафедри внутрішньої медицини № 3 Тернопільського державного медичного університету

Бойко Тетяни Василівни з 2011 року

 

 1.  

 

 

 

Динаміка клінічних та денситометричних показників кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони і печінки з остеопенією та їх корекція

Друк

Гастроентерологія Міжвідомчий збірник Дніпропетровськ. Жур. фонд: вип. 45.-2011.-С.28-30

2

Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О.

 1.  

 

 

 

 

Клінічні аспекти перебігу цирозу печінки у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Друк

Матеріали XV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених  (.28-29 квітня 2011 р).− Тернопіль: Укрмедкнига.− 2011.- С.11

1

Лихацька Галина, Смачило Ірина

 1.  

 

 

 

 

 

 

Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом залежно від ступеня важкості під впливом комплексного лікування із застосуванням триовіту

Друк

Збірник робіт науково-практичної конференції “Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб„.-Запорізька медична академія післядипломної освіти “Актуальні питання медичної науки та практики„.-12-13 травня 2011.-С. 23-25

3

Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О.

 1.  

 

 

 

 

 

Зміни клініко-біохімічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт

Друк

Матеріали ювілейної науково-практичної конференції “Медична наука і клінічна практика на Харківщині: минуле, сьогодення і майбутнє„ присвяченої 150-річчю Харківського медичного товариства (20 жовтня) .−2011.-С.23

1

Сміян С.І., Лихацька Г.В., Лихацька В.О.

 1.  

 

 

 

Корекція дисбіотичних порушень кишечника у хворих з цукровим діабетом типу 2

Друк

Збірник матеріалів конференції 9 червня 2011 року. Здобутки клінічної та експериментальної медицини, Тернопіль.−2011.−С.37

1

Швед М.І., Смачило І.В., Гаврилюк М.С. (9 осіб)

 1.  

 

 

Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення

Друк

Гастроентерологія Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.- С. 206-212

 

7

Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька В.О.

 1.  

 

 

 

 

 

Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих з важким ступенем гелікобактерзалежної виразкової хвороби в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом під впливом комплексного лікування з застосуванням триовіту

Друк

Матеріали XV1 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених присвяченого 55-річчю ТДМУ імені І.Я. Горбачевського (23-25 квітня 2012 р).− Тернопіль: Укрмедкнига.− 2012.-С. 42

1

Лихацька Галина

 1.  

 

 

 

Вивчення впливу а-ліпоєвої кислоти на структуру печінки білих щурів модильованих тиреотоксикозом

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року м. Тернопіль.−2012.−С.204

1

Пасечко Н.В., Свистун І.І.

 1.  

 

 

Роль В-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії

Друк

Раціональна фармакотерапія, 2012.−№ 4 (25).−С.47−49

2

О.В. Давидович, Н.В. Давидович, В.О. Лихацька

 1.  

 

 

 

 

 

Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний хелікобактерний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з реактивним гепатитом

Друк

МатеріалиXV1 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених присвяченого 55-річчю ТДМУ імені І.Я. Горбачевського (23-25 квітня 2012 р).− Тернопіль:  Укрмедкнига.−2012.- С.44

1

Лихацька Галина

 1.  

 

 

 

 

 

Біохімічні показники у хворих на цироз печінки в поєднанні з ішемічною хворобою серця залежно від статі

Друк

Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів„ (10 жовтня 2012 р).− Тернопіль: Укрмедкнига.− 2012.- С. 98-99

2

Швед М.І.,Лихацька Г.В., Лихацька В.О.

 1.  

 

 

 

Артеріальна гіпертензія при хронічних захворюваннях нирок

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2012.-№ 2 (17).-С.56-58

 

3

О.В. Давидович, Д.О.Кашковсь

кий

 1.  

 

 

 

 

 

 

Гетерогенність змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом залежно від чинників ризику

Друк

. Матеріали 111 наукового симпозіуму  з міжнародною участю «Імуннопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення » (3−4 жовтня 2013 р).−Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.−С.10−11.

 

2

 ЛихацькаГ.В., Лихацька В.О.

 та інші

(всього 4 особи)

 1.  

 

 

 

Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом

Друк

Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30.

 

 

3

 Лихацька Г.В.

 1.  

 

 

 

Ефективність комплексної терапії цирозу печінки із застосуванням енерліву

Друк

Збірник V1 національного конгресу ‘’ Людина та ліки України’’.−Київ , 21−23 березня 2013.−С. 41.

 

1

-

 1.  

 

 

Гетерогенність змін показників ендогенної інтоксикації залежно від чинників ризику остеопорозу у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом

Друк

Медична хімія.−2013.−№4 (57), Т. 15.−С.45−48

(фахове видання)

 

3

 Лихацька Г.В.

 1.  

 

 

 

Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти

Друк

Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60.

(фахове видання)

4

Швед М.І.,  Лихацька Г.В. та інші

(всього 5 осіб).

 1.  

 

 

 

 

Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану при хронічних запальних захворюваннях гепатобіліарної системи

Друк

Матеріали XV11 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених (22−24 квітня 2013 р.).−Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.−С.23

1

-

 1.  

 

 

 

 

Зміни клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки в поєднанні із гіпертонічною хворобою

 

Матеріали XV11 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених (22−24 квітня 2013 р.).−Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.−С.24

1

Лихацька Галина, Івасенко Тетяна

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємозв’язок між ступенем остеодефіциту і ендогенною інтоксикацією у хворих на хронічний гастродуоденіт

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ‘’Актуальні питання діагностики, лікування, диспансеризації та реабілітації’’ м. Тернопіль 2013 р. 16−17 травня. / Журнал ‘’Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2013.−№ 1 (18).−С. 165

1

-

 1.  

 

 

 

 

Основи внутрішньої медицини. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. зал.)

Друк

Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 827 с.

(навчальний посібник    Гриф  Міністерства освіти і науки України, № 1/11−10580 від 17.11.10)

 

827

23

Швед М.І., Пасечко Н.В.., Боб А.О. та інші

(всього 19 осіб)

 

 1.  

 

 

 

 

Артеріальна гіпертензія як фактор ризику когнітивних порушень

 

 

 

Друк

 

Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції ТДМУ імені І.Я. Горбачевського  Здобутки клінічної та експериментальної медицини (18 червня 2013 р).−Тернопіль: Укрмедкнига.−2013.−С.18

1

Давидович О.В., Давидович Н.В., Кашковський Д.О.та інші

(всього 4 особи)

 1.  

Module 1.

Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases). Study Guide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друк

Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 473 с.(навчальний посібник, гриф МОЗ  України, протокол № 4 від 27.12.2012 р.)


473

128

Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А. та інші

(всього 14 осіб)

 1.  

 

 

 

Динаміка функціональних показників печінки у хворих на дифузний токсичний зоб за умов корекції ессенціальними фосфоліпідами

Друк

Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р./ Здобутки клінічної та експериментальної медицини,  2013.−С.31

1

Пасечко Н.В., Свистун І.І.

 1.  

 

 

 

 

Вікові та гендерні особливості метаболічної терапії у хворих серцево-судинними захворюваннями

Друк

Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 р./ Здобутки клінічної та експериментальної медицини,  2013.−С.31

1

Давидович О.В., Давидович Н.В, Кашковський Д.О.

 1.  

 

 

 

 

Гетерогенність змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом залежно від чинників ризику

Друк

Матеріали ІІІ наукового симпозіуму ‘’Імунопатологія при  захворюваннях органів дихання і травлення (з міжнародною участю), 3−4 жовтня 2013.− С.10−11

2

Лихацька Г.В., Лихацька В.О.

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вік як предиктор розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний

гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю ‘’Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря’’ (15 − 16 травня 2014 ).− Тернопіль. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.− 2014 № 1 (20).− С. 152


1

Лихацька Г.В.

 1.  

 

 

 

Вплив енерліву на клініко-лабораторні показники у хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи

Друк

Матеріали XV111 Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (28 − 30 квітня 2014 р).− Тернопіль: Укрмедкнига − 2014.− С. 25.

1

Лихацька Г.В., Самсонюк О.Р.

 1.  

 

 

 

 

 

 

Стать, як предиктор розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний

гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом

Друк

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю ‘’Щорічні терапевтичні читання: рання діагностика, первинна та вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів’’ 24−25 квітня 2014р.− Харків.− С. 31..

1

Лихацька Г.В., Лихацька В.О., Дончак С.І.

 1.  

 

 

 

 

 

 

Новий погляд на призначення глюкокортикоїдної терапії

Друк

Матеріали LV11 міжвузівської підсумкової науково-практичної конференції ‘’Здобутки клінічної і експериментальної медицини’’ 21 травня 2014р..− Тернопіль, ТМДУ‘’Укрмедкнига’’.−2014.−С.21−22.

2

Давидович О.В., Давидович Н.Я., Воло щук Т.Р., Лихацька В.О.

 1.  

 

 

 

 

 

Тривалість захворювання, як предиктор розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт

Друк

Матеріали міжобласної науково-практичної конференції ‘’Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів’’.− Тернопіль 23−24 жовтня 2014.−С. 33−34.

2

Лихацька Г.В., Лихацька В.О., Івасенко Т.В.

 1.  

 

 

Індекс маси тіла , як пре- диктор формування вторинного остеопорозу у хворих на поєднану патологію органів травлення

Друк

Вісник наукових досліджень.−2014.−№2.−С. 44−46

3

-

 1.  

 

 

 

 

Амлесса − новий погляд на лікування артеріальної гіпертензії

Друк

Матеріали LV11 підсумкової науково-практичної конференції 21 травня 2014 р.,Тернопіль / Здобутки клінічної і експериментальної медицини.−2014.−С. 20

1

Давидович О.В., Давидович Н.Я., Лихацька В.О

 1.  

Предиктори розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення

Друк

Галицький лікарський вісник.− 2014.− № 4.− С. 9−11

3

-

 1.  

 

 

 

Ефективність антигелікобактерної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням контролоку і лаціуму

Друк

Тези обласної науково-практичної конференції ‘’Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста’’ Тернопіль 5 березня 2015.−С.54

1

Г.В. Лихацька, В.О.. Івасенко

 1.  

 

 

Ефективність комплексної терапії з включенням гепабене у хворих на хронічні запальні захворювання гепатобіліарної системи

Друк

МатеріалиХІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених 13−14 квітня 2015.−С.45

1

Лихацька Галина

 1.  

 

 

 

 

 

Гептрал в комплексному лікуванні хворих на цироз печінки

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ‘’Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії та реабілітації в практиці сімейного лікаря ‘’ 14−15 травня 2015р, журнал ‘’Здобутки клінічної та експериментальної медицини’’.−2015.−№ 1 (22).−С.150

1

Лихацька Г.В., Лихацька В.О., Хайко Л.К.

 1.  

 

 

 

 

 

 

Тривалість захворювання, як чинник розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом

Друк

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ‘’Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії та реабілітації в практиці сімейного лікаря ‘’ 14−15 травня 2015р, журнал ‘’Здобутки клінічної та експериментальної медицини’’.−2015.−№ 1 (22).−С.150

1

Лихацька Г.В., Лихацька В.О..

 1.  

 

Екстрена медична допомога.

Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл.)

Друк

Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 420 с.

 

827

23

М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М., Геряк та інші (всього 14 осіб)

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Ефективність кальцеміну в комплексній терапії хворих на поєднану патологію органів травлення з остеопенією

Друк

Матеріали LV11І підсумкової науково-практичної конференції ‘’Здобутки клінічної та експериментальної медицини’’ присвяченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМУ України проф.. Л.Я. Ковальчука, 17 червня 2015р, Тернопіль.−2015.−С.5

1

Лихацька Г.В.

 1.  

 

 

 

 

 

Зміни показників гуморального імунітету у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом та їх корекція урсосаном

Друк

Матеріали  IV наукового симпозіуму з міжнародною участю ‘’Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення’’ Тернопіль 15−17 жовтня 2015.−С.30−31

2

Лихацька Г.В., Лихацька В.О.

 

 

 

 


Comments