Колектив‎ > ‎

Наукові публікації к.мед.н. Т.В. Бойко

1) Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Порушення перекисного окиснення ліпідів і імунного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу при морфо-функціональних змінах печінки// Галицький лікарський вісник.– 2004. – Т 11, №1.– С. 115–117.

2) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту (огляд літератури)// Вісник наукових досліджень, 2004. – № 1. – С. 42 – 45.

3) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Принципи лікування панкреатитів (огляд літератури)// Вісник наукових досліджень, 2004. – № 3. – С. 6 – 9.

4) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастродуоденіт з остеодефіцитом// Сучасна гастроентерологія. – 2004. – № 5. – С. 23 – 25.

5) Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Зміни функціонального стану печінки та їх корекція у хворих на виразкову хворобу //Галицький лікарський вісник.– 2004, Т. 11, №2.– С.106–108.

6) Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Динаміка клініко-біохімічних показників, мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на виразкову хворобу з морфо-функціональними змінами печінки// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія”. - вип. 36. – Дніпропетровськ: Жур фонд, 2005. – С. 449 - 455.

7) Швед М.І., Лихацька Г.В., Гевко О.В., Лихацька Т.В. Порушення мінералізації кісток та їх корекція у пацієнтів на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу// Українські медичні вісті. – Т. 7, 2005. – С. 148.

8) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічні показники та стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом// Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2005. – Вип. 36. – С. 443 – 449.

9) Лихацька Т.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони// Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 51 – 53.

10) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічна оцінка синдрому ендогенної інтоксикації при хронічних гастродуоденітах і панкреатитах // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 58 – 61.

11) Лихацька Т.В. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на поєднану патологію органів травлення та їх корекція // Медична хімія. – 2006. – № 4. – С. 112 – 114.

12) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 4. – С. 5 – 6.

13) Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення// Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”.−2007.− вип.. 38..− С.241−245.

14) Швед М.І., Пасечко Н.В., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Шляхи оптимізації викладання предмета на кафедрі внутрішньої медицини// Медична освіта.– 2008. – № 2.– С. 21–24.

15) Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Імуномоделювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом// Вісник наукових досліджень.−2009.−№4.−С.29− 33.

16) Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Вплив комплексної терапії із застосуванням тіатріазоліну на клініко-біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу 12-ти палої кишки в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом// Запорізький мед. журнал.−2010.−Т. 12, № 5.− С. 77−79.

17) Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Динаміка стану біоценозної екосистеми кишечника у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії// Вісник наукових досліджень.−2010.−№ 3.−С.17−19.

18) Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, вип. 44 Дніпропетровськ.−2010,− С.15−16.

19) Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. Динаміка клінічних та денситометричних показників кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони і печінки з остеопенією та їх корекція// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ, жур фонд: вип. 45.-2011.-С.28-30.

20) Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Бойко Т.В. Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.-С.206-212.

21) О.В. Давидович, Н.В. Давидович, В.О. Лихацька, Бойко Т.В. Роль В-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії// Раціональна фармакотерапія, 2012.−№ 4 (25).−С.47−49.

22) Лихацька Г.В., Бойко Т.В. Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом// Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30.

23) Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Бойко Т.В.Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти// Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60.

24) Бойко Т.В.Індекс маси тіла , як пре- диктор формування вторинного остеопорозу у хворих на поєднану патологію органів травлення// Вісник наукових досліджень.−2014.−№2.−С. 44−46.

25) Бойко Т.В.Предиктори розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення// Галицький лікарський вісник.− 2014.− № 4.− С. 9−11.

26) Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок Н.Б., Левицька Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабильности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 4(265). – P. 46-54. (Scopus)

27) Hryshchuk I., Okusok O.,Boiko T., Lykhatska H., Radetska L.Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 10(271). – P. 49-55. (Scopus)

28) Бойко Т.В. Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2017 .−№2.−С.8-11.

29) Бойко Т.В. Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення// Вісник наукових досліджень. - 2017 № 2.−С.29−31.

30) Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Бойко Т.В. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів з гемобластозами// Вісник наукових досліджень. - 2017 № 3.−С.30-35

31) Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3// Медична освіта 2016.− № 1.− С.85-86.

32) Бойко Т.В. Досвід освоєння практичних навичків і особливості індивідуальної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №3// Медична освіта. - 2017. -№ 4 – С.70-73.
Comments