Колектив‎ > ‎

Список наукових праць доц. Т.О.Паламар

                

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

доцента Паламар Таміли Олексіївни за 2008-2016рр.

 

п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1.

Вплив триовіту на клініко-біохімічні та імунологічні показники залежно від ступеня важкості у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом.

друк.

 Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини».– 13 червня 2008, Тернопіль.– С. 19.

1

ПташкінаП.В., Лихацька Г.В.,

2.

Корекція кишечного дисбіозу у хворих з дампінг-синдромом при застосуванні симбітеру ацидофільного.

друк.

Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини».– Тернопіль.– 2008.– С. 5.

1

Смачило І.В., Куліш В.В., Гаврилюк М.Є. та інші, всього 6 осіб


3.

Ураження серця при гіпереозинофільних синдромах.

 

друк.

Внутрішня медицина №5-6 -2008-с.140-144.

(фахове видання)

 

 

5

КоморовськийР.Р

КрамарЛ. Т.

4.

Пятирічний моніторинг артралогічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора структум.

 

друк.

Український ревматологічний журнал №4 -2008- с.1-4.

 

 (фахове видання)

 

4

Сміян С.І.

Гусак С.Р.

Грималюк Н.В. та інші всього 8 осіб

5.

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом        2 типу .

 

друк.

Вісник наукових досліджень.-№4-2009С. 33-34.

(фахове видання)

 

2

 Швед М.І., Смачило І.В., Наумова Л.В.

та інші всього 10 осіб.

6.

Корекція кишечних розладів у хворих з синдромом подразненого кишечника при застосуванні симбітеру.

 

друк.

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини».-

-Тернопіль- 2009-.  С.40

 

1

Швед М. І.

Василюк В.М.

Смачило І.В.

 

7.

Лікування виразкової хвороби шлунка і 12-ти палої кишки з позицій доказової медицини.

 

друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоровя».– Тернопіль, 2009.– С.55.

 

 

1

НасаликБ.Г., Лихацька Г.В.

 

 

8.

Застосування інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет з позицій доказової медицини.

 

друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоровя».– Тернопіль, 2009.– С.57-58.

 

2

Пасєчко Н.В.

Мартинюк Л.П.

Боднар Л.П. та інші всього 7 осіб.

 

 

 

9.

Зміни показників клітинного імунітету у хворих на виразкову хворобу під впливом комплексного лікування із застосуванням глутаргіну.

 

друк.

Матеріали наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних та інших

захворюваннях».- Тернопіль, 24-25 вересня 2009.- С. 136.

 

 

1

ШведМ.І., ЛихацькаГ.В., Мартинюк Л.П., та інші всього 6 осіб.

 

10.

Оцінка рівня гамаглутамілтрансферази та активності лужної фосфатази як критерій  холестатичного синдрому у хворих на інфаркт міокарда з порушенням функції печінки.

друк.

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки та  перспективи внутрішньої медицини».-

-Тернопіль- 2010-.  С.81-82.

 

2

Швед М.І.,

Прокопович О.А.

11.

 

 

 

 

 12.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

Перспективи корекції патогенетичних порушень при автоімунних ускладненнях гострого інфаркту міокарда.


Клінічна та гемодинамічні аспектисинглетно-кисневої терапії ухворих на післяінфарктний кардіосклероз із залишковою ішемією міокарда

 Клінічна ефективність прямого інгібітору реніну аліскірену у пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективність застосування ебрантилу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з метаболічним синдромом.

 

 

 

Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5го та 6-го курсів медичного факультету

 

 

 

 

 

 

 

Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання при

подвійному розриві міокарда

 

 

Ендоміокардіальний фіброз:

проблеми діагностики та лікування на прикладі клінічного випадку

Кальцифікація клапанів серця і стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом

 

Аналіз виживання хворих із гострим коронарним синдромом: роль зубця RвAVR

друк.

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

 

друк.

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

друк

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки та  перспективи внутрішньої медицини».-

-Тернопіль- 2010-.  С.64-67

 

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки та  перспективи внутрішньої медицини : внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці».-

-Тернопіль- 2011-.  С.77-78

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки та  перспективи внутрішньої медицини : внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці».-

-Тернопіль- 2011-.  С.77-78

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки та  перспективи внутрішньої медицини : внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці».-

-Тернопіль- 2011-.  С.65-66

 

Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу увищих медичних навчальних закладахУкраїни».-Тернопіль-2013-с.213-214

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.-Київ.-

№1(3)2013-с.63-66 

(фахове видання)

Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск1.-Львів.-2013.-с.-22-30

 

Матеріали підсумкової науково-практичної конференції

«Здобутки клінічної та  експериментальної  медицини».-

-Тернопіль- 2013-.  С.71

Матеріали всеукраінської науково-практичної конференції

«Здобутки та      перспективи внутрішньої  медицини».-

-Тернопіль- 2014-.  С.40

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Савченко І. П.,

Дзюжинська О.К.

 

 

 Швед М.І.

Левицька Л. В.

Левицький І. Б та інші всього 7 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швед М.І.,

Сидоренко О. Л.,

Радецька Л. В.

та інші всього 6 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

Радецька Л. В.

Насалик Б. Г.

Сидоренко О. Л.,

та інші всього 6 осіб.

 

.

 

 

 

МартинюкЛ,П.   ,ЧенухінаО. О.,

Паламар Т. О. та інші всього8 осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коморовський Р.Р.

Паламар Т. О.

Храпак М.О.

ЛевицькийІ.Б.

 

Коморовський Р. Р.

Паламар Т. О.

КрамарЛ. Т.

 

Мартинюк Л. П., Грималюк Н. В., Паламар Т. О. та інші всього8 осіб

 

 

 

 

Паламар Т.О.

Коморовський Р. Р.

Потіха Я.О.

20.

 

 

    

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Основи внутрішньої медицини: Посібник / За ред. проф..М. І.Шведа                                    

                         .

Порівняльна характеристика тромболітичних засобів ухворих на ГКС з елевацією сегмента ST

 

Кальцифікація клапанів серця і стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом

 

 

Формування клінічного мислення у студентів на кафедрі внутрішньої  медицини №3

 

Профіль ризику раптової серцевої смерті у госпіталізованих пацієнтів їз гіпертрофічною кардіоміопатією

 

 

 

 

Науково-дослідна робота-одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою

 

 

 

 

 

 

 друк.

 

 

 

друк.

 

 

 

друк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк.

 

 

 

друк.

 

 

 

 

 

 

 

 

друк.

          

Тернопіль:                            

Укрмедкнига». – 2013                                                                                          «р– 827 с.

   (посібник). Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста-2015р.-с.69

 

 Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та  експериментальної  медицини».--Тернопіль- 2013-.  С.71.

 

 

Матеріали Всеукраїнської  навчально-наукової конференції.-2015.-с.341-342.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції»Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах»-

2016.-с. 76-77.

 

Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання якості медичної освіти»-2016.-с.189-190

 

827

41-5арк

 

 

 

1

 

 

                     

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Швед М.І., Пасєчко Н.В.,

Боднар Л. П. та інші, всього 20 осіб.

 

Паламар Т. О.,

Паламар С. А.

 

Мартинюк Л. П.,

Грималюк Н. В.,

Паламар Т. О.,та інші, всього 7 осіб.

 

 

 

 

Мартинюк Л. П.,

Грималюк Н. В.,

Паламар Т. О.,та інші, всього 7 осіб.

 

 

 

 

Паламар Т. О.,

Коморовський Р. Р.

 

 

 

 

 

Мартинюк Л. П.,

Грималюк Н. В.,

Паламар Т. О.,та інші, всього 7 осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments