Колектив‎ > ‎

Список наукових праць

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ  ЗА 10 РОКІВ (2006-2016 РОКИ) 

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3

НАСАЛИКА  БОГДАНА ГРИГОРОВИЧА

1.Амлодипін; нефропротекторний ефект за ренопаренхіматозноі артеріальної гіпертензії. // Матеріали науково – практичної конференції`Первинна та вторинна профілактика цереброваскулярних ускладнень при артеріальній гіпертензіі(16-18 березня 2006 р) м. Киів.Тези наук. Доповідей. К. 2006.-с.22-23.

2.Розвантажувально-дієтична терапія гіпертонічної хвороби; вплив на біоелектричну активність міокарда.//Зб. Артеріальна гіпертензія:виявлення, поширеність,диспансеризація,профілактика та лікування. Матеріали регіональноі науково-практичноі конференціі -(Івано Франківськ,23 березня 2006р.)  Івано-франківськ,2006.-с.8-9.

3.Синдроми,клініка яких характеризується порушенням електролітного гомеостазу і/або структури та  функціі нирок,у практиці сімейного лікаря.

//Український журнал нефрологіі та діалізу 2(10) 2006 с.36-44

4.Традиційна та нетрадиційна медицина-співдружність чи протистояння?//Зб.-Здобутки та перспективи внутрішньої медицини-Мат.Всеукраїнської науково-практичної конференції.19-20 жовтня 2006р. М. Тернопіль ст64-68.

5.Комбінована терапія: перспективи використання Екватора в лікуванні артеріальної гіпертензії//  Здобутки та перспективи внутрішньої медицини-Мат.Всеукраїнської науково-практичної конференції(19-20 жовтня 2006р. М. Тернопіль

6.Серцево-судинні захворювання: нова стратегія профілактики та медико-соціальні аспекти.// Український терапевтичний журнал№4-2006 ст4-8

7.Деякі правові засади у провадження загальної(сімейної) практики на теренах України.// Зб.ХІ Конгресу СФУЛТ(28-30 серпня, м.Полтава К.2006.-с.20-21

8.Рецензія.//НЕВІДКЛАДНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА

навчальний посібник За редакцією професора Ф.С.Глумчера, члена-кореспондента АМН України, професора В.Ф.Москаленка Київ “Медицина” 2006

9.Невідкладні стани з життєво небезпечним ураженням нирок у практиці сімейного лікаря. //Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача» №1  2007 ст.48-55

10.Характеристика атеросклеротичних змін у сонних артеріях у хворих із гострим коронарним синдромом.//Здобутки та перспективи внутрішньої медицини-Мат.Всеукраїнської науково-практичної конференції.(13-14 жовтня 20008р. М. Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 2008  Ст 34

11.Комбінована терапія дисфункції вегетативної нервової системи у хворих з метаболічним синдромом.//Журнал «Вісник наукових досліджень» №4  2009 ст.69

12.Оптимізація навчання на кафедрі внутрішньої  медицини студентів 4 курсу  згідно засад  кредитно-модульної системи // Матеріали Всеукраїнської кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи 20-21 травня 2010 р., Тернопіль «Укрмедкнига»», 2010, с. 355-357

13. Гіпотензивна терапія лізиноприлом у хворих з метаболічним синдромом і дисфункцією вегетативної нервової системи.//Здобутки та перспективи внутрішньої медицини-Мат.міжобласної науково-практичної конференції.(27-28 жовтня 20010р. М. Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 2010  Ст 77-79

14.Особливості добового моні торування ЕКГ у хворих з метаболічним синдромом.  Здобутки та перспективи внутрішньої медицини:-внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці Збірник робіт науково-практичної конференції.(24-25 березня 2011р. М. Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 2011  Ст 55-56

15.Ефективність застосування ебрантилу у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з метаболічним синдромом   Здобутки та перспективи внутрішньої медицини:-внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці Збірник робіт науково-практичної конференції.(24-25 березня 2011р. М. Тернопіль ТДМУ Укрмедкнига 20011  Ст 65-66

16.Порушення серцевого ритму у вагітних. Науково-практична конференція.(24-25 березня 2011р. Здобутки та перспективи внутрішньої медицини:-внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці М. Тернопіль

17. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентами 5-го та 6-го  курсів медичного факультету.

с.213—215 Матеріали  10 ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції  3 міжнародною участю “ Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі”  , (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) .18-19.квітня.2013 року м.Тернопіль

18.Кальцифікація клапанів серця і стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок \/ Д стадії,які лікуються гемодіалізом. Здобутки клінічної та  експериментальної медицини- Збірник Матеріалів підсумкової науково-практичної конференції.(18 червня  2013 року. М. Тернопіль ст 71.                                                     

19.Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 С.206-208. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”  присвячена 160‑річчю з дня народження І.Я.Горбачевського, (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) .15-16.05.2014 рокум.Тернопіль

20.Серцева аритмія.  «Вільне життя плюс» Всеукраїнська громадсько-політична газета №36 (15564) від 16.05.2014 р.

І в серця бувають вади. «Вільне життя плюс» Всеукраїнська громадсько-політична газета №49 (15577) від 20.06.2014 р.

21. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів 4 та 5 курсів медичного факультету: навч.посіб./ М.І.Швед, Н.В.Пасечко, А.О.Боб та ін. ( за ред. М.І.Шведа) -Тернопіль: ТДМУ 2013.С. 238-252.

22.  Насалик Б. Г., Мігенько Л. М., Берекета Г. О. СИНДРОМ КОУНІСА.ISSN 1681-276X. ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 2014. № З с.42

23. Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 21–22 травня 2015 року м. Тернопіль / Л.П.Мартинюк,Н.В.Грималюк,Л.П.Боднар,Б.Г.Насалик,Т.О.Паламар,І.Г.Якубишина,О.О.Ружицька,Л.С.Цибульська.

Comments