Колектив‎ > ‎

Список наукових праць М.І.Козій

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ

1.                  Козій М. Структурно-метаболічні зміни у довгих трубчастих кістках при реадаптації 12 тижнів після перенесеного загального зневоднення важкого ступеня // Х Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2006. – С. 210.

2.                  Козій М. Визначення рівня тривожності у студентів-медиків з різними типами темпераменту // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2008. – С. 110.

3.                  Козій М., Гусак С. Оцінка плейотропних ефектів НПЗП при первинному остеоартрозі // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2011. – С. 23.

4.                  Хара М., Сатурська Г., Козій М., Бурик Р. Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль. – 2010. - № 2. – С. 154.

5.                  Сміян С., Маховська О., Задорожна Л., Легка Л., Антюк Ж., Козій М., Цибік О., Алі Джавад. Оцінка коагуляцій них властивостей крові у пацієнтів з остеоартрозом в поєднанні з дисліпідемією за умов використання різних НПЗП // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Тернопіль. – 2010. – С. 68-69.

6.                  Сміян С., Слаба У., Грималюк Н., Гусак С., Задорожна Л., Маховська О., Легка Л., Антюк Ж., Козій М. Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів // Галицький лікарський вісник. Івано-Франківськ. – 2010. – Т.17, №4. – С. 72-73.

7.                  Козий М., Смиян С. Первичный остеоартроз: мониторинг плейотропных эффектов нестероидных противовоспалительных препаратов // Материалы VI научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, посвященной 95-летию кафедры внутренних болезней №1, «Завадские чтения». Ростов-на-Дону. – 2011. – С. 83-84.

8.                   Мартинюк Л. П., Ружицька О. О., Козій М. І., Гніздюх Р. В. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН // VІІ національний конгрес «Людина та ліки – Україна - 2014». Київ. – 2014. – C. 26 – 27.

9.                  Козій М. Перекисне окислення ліпідів та система антиоксидантного захисту у хворих на ХХН // XVIII Міжнародний медичний  конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль. – 2014. - С. 21.

10.              Мартинюк Л. П., Козій М. І. Оксидативний стрес у хворих на ХХН // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції « Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології». Тернопіль. – 2014. – С. 18.

11.              Mariana Koziy, Liliya Martynyuk. Effect of levocarnitine on lipid metabolism and oxidative stress in patients with chronic kidney disease // Final Program of ERA-EDTA 52-nd Congress. London.- 2015. – P. 277.

 

Comments