Колектив‎ > ‎

Список праць І.Г. Якубишиної

 

№ п/п


Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)/автор-

ський доро-бок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

 

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

 

1

Безконтактний масаж у лікуванні тиреогенних гіпертоній

Стаття

Збірник наукових праць « XIII з’їзд терапевтів України». Тернопіль, 1992, ч.І. – С. 28 – 29.

1

 

2

Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб

Стаття

Збірник наукових праць « Фізіологія і патологія окислення ліпідів гомеостазу і імуногенезу». Полтава, 1992. – С. 19.

 

1

 

3

Обгрунтування диференційованої терапії у хворих тиреотоксичним серцем

Стаття

Збірник наукових праць ХІІІ з’їзд терапевтів України. Тернопіль, 1992, ч.І. – С. 105.

 

1

Швед М.І., Сміян С.І., Нищота Н.А.

4

 Влияние ємоксипина дифузний токсичний зобна на имунологическую реактивность больных диффузным токсическим зобом

Стаття

Сборник «Актуальные вопросы военной медицины». Львов, 1993, вып. 6.- С. 70 – 71.


2

 

5

 Вплив комплексного лікування на скоротливу функцію міокарда при дифузному токсичному зобі.

Стаття

Збірник наукових праць «ХХХІ підсумкова студентська конференція з участю молодих вчених». Тернопіль, 1993. – С.13 – 14.

 

2

 

6

Імуномодулюючий ефект емоксипіну у хворих на дифузний токсичний зоб

Стаття

Матеріали наукової конференції «Практичні аспекти медичної імунології». Тернопіль, 1993.- С. 32-33

2

 Франчук М.М., Дем’яненко С.М.

7

Корекція перокисного окислення ліпідів у хворих на дифузний токсичний зоб України   

 

 Стаття

Збірник наукових праць «Фізіологія і патологія окислення ліпідів, гомеостазу і імуногенезу». Полтава, 1993. – С. 36.

1

 Франчук М.М., Дем’яненко С.М.

8

Діагностичні можливості термографії для диференціації зобу

 

 

 

Стаття

Збірник наукових праць « Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, 1994. – С. 29.

 

1

Сміян С.І.

9

Терапевтична ефективність омексипіну і натрію нуклеїнату в комплексному лікуванні тиреотоксичної міокардіопатії

Стаття

Вісник наукових досліджень. – 1996. - №8. – стаття № 32

 

1

 

10

Корекція порушень перекисного окислення ліпідів у хворих на дифузний токсичний зоб синтетичним антиоксидантом емоксипіном

Інформаційний лист

Інформаційний лист № 174/93

 

 

ІІ. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 

11

Діагностика доклінічних стадій ХНН при імунозапальних і запальних захворюваннях нирок

Стаття

Збірник: здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2003, №1.- С.78.

 

1

Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Погоріла М.А., Боб А.О., Сидоренко О.Л., Шанті

12

Застосування принципів доказової медицини в морфологічних дослідженнях.

Стаття

 Доказова медицина у спектрі наукової медичної інформації та інноваційної політики. - «Укрмедкнига», 2005, с.15-16. 

2

Волков К.С., Якубишина Л.В., Андріїшин О.П.

13

До питанння корекції наслідків абдомінального ожиріння молодих чоловіків.

Стаття

 Збірник наукових праць : здобутки та перспективи внутрішньої медицини.-Тернопіль 2008, с.35-56.

21

Корильчук Н.І., Якубишина І.Г., Якорильчук Т.Б.

14

Метаболічна складова кальцифікацій клапанного апарату серця у хворих на програмному гемодіалізі.

Стаття

Медична хімія.-2009,-т.11,№2,-с.15-19. 

4

Гоженко А.І., Мисула І.Р., Сусла О.Б.

15

Взаємозв’язок показників ендогенної інтоксикації та імунітету у хворих на хонічний пієлонефрит та ефективність лікування із застосуванням різних терапевтичних схем

Стаття

Український журнал нефрології та діалізу № 2013р, с. 40-45.

 

5

Т.О. Мильнікова, Л.П. Мартинюк, Г.Б. Симко

16

Взаємозв’язок показників ендогенної інтоксикації та імунітету у хворих на хронічний пієлонефрит та ефективність лікування із застосуванням різних терапевтичних схем

Стаття

Український журнал нефрології і діалізу – 2014.- №2 (38). – С. 40-45

 

5

Мильнікова Т.О., Мартинюк Л.П., Симко Г.Б.

 

ІV. Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри

 

17

Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньогї медицини № 1 в умовах кредитно-модульної системи

Стаття

Науково-практичний журнал « Медична освіта» - Тернопіль. №3 (додаток), 2012р. – С. 217 – 219.

 

3

Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О., Наумова Л.В., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Василюк В.М., Радецька Л.В., Савченко І.П.

Comments