Колектив‎ > ‎

Список праць ас. І.Г. Якубишина

1. Якубишина І.Г. Особливості стану кісткової тканини у жінок із хронічними хворобами нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / Мартинюк Л.П., Ружицька О.О., Мартинюк О.С., Клим А.А., Симко Г.Б., Шевченко Н.Ю., Якубишина І.Г., Федунь Н.З., Рогатинська Т.М. // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці – Тернопіль. – 2011 р. – С. 51-52.

2. Якубишина І.Г. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи / Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О., Наумова Л.В., Смачило І.В., Гаврилюк М. Є., Василюк В.М., Радецька Л.В., Якубишина І.Г., Савченко І.П. // Науково-практичний журнал «Медична освіта». – 2012 р. – №3. – С. 217-219.

3. Якубишина І.Г. Взаємозв’язок показників ендогенної інтоксикації та імунітету у хворих на хронічний пієлонефрит та ефективність лікування із застосуванням різних терапевтичних схем / Т.О. Мильнікова, Л.П. Мартинюк, Г.Б. Симко, І.Г. Якубишина. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013 р. – № 2. – С. 40-45.

4. Якубишина І.Г. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

5. Якубишина І.Г. Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015р. – С. 341-342.

6. Якубишина І.Г. Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини /Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

7. Підручник «Основи внутрішньої медицини» за редакцією проф. М.І. Шведа. – Тернопіль. ТДМУ «Укрмедкнига», 2013р. – С. 743-795.

 

Comments