Список науковий праць Л.З. Вонс

1. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 99-101.
2. Вонс Л. З. Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією. Вісник наукових досліджень. 2016. № 2. С. 25-27.
3. Вонс Л. З. Показники якості життя залежно від стадії хронічної хвороби нирок на тлі цукрового діабету 2-го типу. Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень «JC&EMR». 2016. № 4 (2). С. 258-263.
4. Вонс Л. З., Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 32-35.
5. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Vol. 1, № 3 (7). С. 20-24.
6. Вонс Л. З. Вплив препарату біфрен (aminophenylbutyric acid) у хворих із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією на перекисне окислення ліпідів. Медичний форум. 2015. № 6 (06). С. 33-35.
Comments