Наукові публікації асистента С.М. Маслій

 • Інфаркт міокарда і фібриляція передсердь: частота, особливості клінічних проявів, ускладнень і наслідків за даними локального реєстру / Гребеник М.В., Маслій С.М., Зелененька Л.І., Бадюк Н.В., Довгалюк М.П. // Аритмологія. - 2019. № 2 (30).- С. 44-45.
 • Гендерні відмінності впливу модифікуючи факторів кардіоваскулярного ризику у маніфестації інфаркту міокарда: дані локального реєстру / Гребеник М.В., Зелененька Л.І. Левчик О.І., Микуляк В.Р., Маслій С.М., Степанчук Б.І., Садлій О.Г. // Український кардіологічний журнал. – 2018. – Додаток 1. – С. 80-81.
 • Инфаркт миокарда среди женщин – данные локального регистра: анализ факторов риска, особенности течения острого периода и выживаемость / Гребеник М.В., Зелененька Л.И., Зоря Л.В., Маслий С.М. // Georgian Medical News. – 2018. – No10 (283). – С.69-72.
 • Локальний реєстр порушень серцевого ритму ургентно шпиталізованих пацієнтів: тактика і наслідки. Функціональні аритмії: проблема і можливі шляхи вирішення / М.В. Гребеник М.В., Маслій С.М. // Аритмологія. – 2018. – №2 (26). – С. 40.
 • «Функціональні» аритмії: проблема і можливі шляхи її вирішення / Гребеник М.В., Маслій С.М // Аритмологія. – 2017. – №2 (22). – С. 32-33.
 • Ранні та пізні ускладнення гострого інфаркту міокарда у хворих з коморбідною патологією / Гребеник М. В., Микуляк В. Р., Зелененька Л. І., Зоря Л. В., Маслій С.М. // Актуальні питання діагностики, лікування і профілактики комор бідної патології в практиці сімейного лікаря : матер. ІІІ Всеукаїнської наук-практичної конференції з міжнародною участю 10-11 березня 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ.- 2016. – С.15-16.
 • Фібриляція передсердь та інфаркт міокарда: клінічна характеристика хворих та особливості післяінфарктного ремоделювання серця на тлі коморбідних станів / Гребеник М.В., Зелененька Л.І., Маслій С.М., Левчик О.І., Микуляк В.Р. // Аритмологія. – 2016. – № 2(18). – С. 39-40.
 • Гострий інфаркт міокарда: ретроспективний аналіз 5-річної динаміки за даними локального реєстру / Гребеник М.В., Зелененька Л.І., Микуляк В.Р., Маслій С.М. // Український кардіологічний журнал – Додаток 3: матер. XVІІ Національного конгресу кардіологів (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) – 2016. – С. 133-134.
 • Динаміка циркулюючих ендотеліоцитів при інтервенційній та консервативній стратегії лікування гострого інфаркту міокарда / Гребеник М. В., Зелененька Л. І., Микуляк В. Р., Степанчук Б. І., Маслій С. М. // Український кардіологічний журнал. – Додаток 1: матер. XVІ Національного конгр. кардіологів (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) – 2015. – С. 106-107.
 • Взаємозв’язок між вихідною частотою скорочень серця та перебігом гострого періоду інфаркту міокарда, його віддаленим прогнозом у хворих із супутнім ХОЗЛ / Гребеник М.В., Маслій С.М., Микуляк В.Р., Коцюба О.І. // Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 110-111.
 • Фібриляція передсердь і щитоподібна залоза: клініко-функціональні паралелі / Маслій С. М. // Вісник наукових досліджень. -2013. - №1 (70). – С. 44-46.
 • Післядипломна освіта лікарів: сучасні стратегії лікування фібриляції передсердь / Маслій С. М. // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 94-97.
 • Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь в умовах коморбідності / Маслій С. М. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2012. – № 4. – С.22-26.
 • Клініко-функціональні особливості фібриляції передсердь у хворих з гострим коронарним синдромом / Маслій С. М., Швед М.І., Качан О.В. // Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 119.
 • Динаміка клініко-лабораторних і морфофункціональних показників серця у хворих на різні форми фібриляції передсердь в динаміці спостереження при рутинному застосуванні стандартних клінічних протоколів лікування / Маслій С. М., // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. - № 1. – С. 91-95.
 • Клінічний «портрет» хворого на фібриляцію передсердь / Маслій С.М. // Вісник наукових досліджень. - 2012. - №2. – С. 110-112.
 • Взаємозв’язок між вихідною частотою скорочень серця та перебігом гострого періоду інфаркту міокарда, його віддаленим прогнозом у хворих із супутнім ХОЗЛ / Гребеник М.В., Маслій С.М., Микуляк В.Р., Коцюба О.І. // Український кардіологічний журнал. – 2012. – Додаток 1. – С. 110-111
 • Морфофункціональний диморфізм фібриляції передсердь / Маслій С.М., Качан О.В. // Український кардіологічний журнал. – 2011. – Додаток 1. – С. 216-217.
 • Диференційовані методи корекції післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію в умовах хронічної бронхіальної обструкції / Швед М. І., Гребеник М. В., Коморовський Р. Р., Маслій С. М. // Артериальная гипертензия. – 2011. – № 1 (15). – С. 92-99.
 • Клінічна гетерогенність хворих з фібриляцією передсердь / С. М. Маслій С. М., Качан О. В. // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини : Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2010 р. – Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.- 2010. – С. 117-118.
 • Диференційовані методи корекції післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію в умовах хронічної бронхіальної обструкції / Швед М.І., Гребеник М.В., Коморовський Р.Р., Маслій С.М. // Український кардіологічний журнал. – 2010. Додаток 1. – С. 81-89.
 • Роль лівого передсердя в аритмогенезі у хворих на інфаркт міокарда із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / Швед М.І., Маслій С.М., Гребеник М.В., Вівчар Н.М. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4 (57). – С. 49-51.