Наукові публікації проф. Мартинюк Л.П.

1. Чайковська М. І. Зв’язок фактора росту фібробластів 23 та ліпідного обміну при хронічній хворобі нирок / М. І. Чайковська, Л. П. Мартинюк // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №2 (58).

2. Чайковська М.І. Фактор росту фібробластів 23 як ранній маркер розвитку мінерально-кісткових порушень при хронічній хворобі нирок / Чайковська М.І., Мартинюк Л.П. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №1 (57). – С. 44 – 47.

3. Chaikovska M.I. Fibroblast growth factor 23 and inflammation in chronic kidney disease / Chaikovska M.I., Martynyuk L.P. // East European Scientific Journal. – 2018. - № 3 (31). – С. 38 – 44.

4. Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. 2018. Volume 33. Issue suppl 1. P. 50.

5. Martynyuk L. P., Vons L. Z., Ruzhytska O. O. The effect of L- arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. International Journal of Medicine and Medical Research. 2017, Volume 3, Issue 1, P. 22–25

6. Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

7. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Vol. 1, № 3 (7). С. 20-24.

8. Мартинюк Л. П., Вонс Л.З., Водвуд В. К. Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. № 4. С. 32-35.

9. Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Вісник наукових досліджень. 2016. № 1. С. 99-101.

10. Науково-дослідна робота – одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою / Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина, О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12–13 травня 2016 року, Тернопіль. – м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С. 139-140.

11. Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

12. Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

13. Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3// Медична освіта 2016.− № 1.− С.85-86.

14. Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015 р. – С. 341-342.

15. Мартынюк Л.П. Влияние растительного препарата Канефрон H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования / Л.П. Мартынюк, Лар.П. Мартынюк, О.А. Ружицкая, Є.С. Мартынюк// Почки. – 2015. – № 1. – С. 24-32.

16. Martynyuk L. Effects on bone tissue of 12 months’combined treatment with alfacalcidol and strontium ranelate in patients with mild to moderate chronic renal failure / O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Nephrology Dialysis Transplantation. – 2015. – № 30 (suppl 3). – Р. 216.

17. Liliya Martynyuk. Effect of levocarnitine on lipid metabolism and oxidative stress in patients with chronic kidney disease // Final Program of ERA-EDTA 52-nd Congress. London.- 2015. – P. 277.

18. Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

19. Мартинюк Л. П., Козій М. І. Оксидативний стрес у хворих на ХХН // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції « Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології». Тернопіль. – 2014. – С. 18.

20. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, М. І. Козій, Р. В. Гніздюх // VІІ національний конгрес «Людина та ліки – Україна - 2014», Київ. – 2014. – C. 26 – 27.

21. Martynyuk L. Effect of the herbal combination Canephron N on diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus: results of a comparative cohort study / L. Martynyuk, L. Martynyuk, O. Ruzhitska, O. Martynyuk // The journal of alternative and complementary medicine. – 2014. – № 20 (6). – Р. 472-478

22. Мартинюк Л.П. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

23. Martynyuk L, Ruzhytska O, Martynyuk L et al. Bone mineral density, fractures and heart valve calcification in hemodialysis patients. Presented at the: World Congress of Nephrology (WCN). Hong Kong, May 31–June 4 2013: Abstract SU 417.

24. Досвід використання альфакальцидолу для лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу : матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання нефрології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Ялта. – 2012. – Додаток до № 1 (33). – С. 25.

25. Мартинюк Л. П. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічній хворобі нирок / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 2 (6). – C. 72 – 79.

26. Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 3 (35). – С. 22 – 27.

27. Martynyuk L. The efficiency of alfacalcidol and strontium ranelate therapy in prevention of bone loss in pre-dialysis chronic renal failure patients / L. Martynyuk, O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Bone and the kidney: ISN Nexus Symposium, 20 – 23 September 2012, Copenhagen, Denmark. – Copenhagen, 2012. – P. 40.

28. Особливості стану кісткової тканини у жінок із хронічними хворобами нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, О. С. Мартинюк, А. А. Клим, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко, І. Г. Якубишина, Н. З. Федунь, Т. М. Рогатинська // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24 – 25 березня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 51 – 52.

29. Мартинюк Л. П. Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / Л. П. Мартинюк, О.О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2011. – № 3 (31). – С. 11 – 16.

30. Мартинюк Л. П. Відповідність рівнів Са, Р та ПТГ сироватки крові у пацієнтів із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, цільовим рівням згідно NKF-K/DOQI 2003 / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб: матеріали наук.-практ. конф., 15 – 16 квітня 2010 р., м. Вінниця. – Вінниця: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, 2010. – С. 50 – 51.

31. Мартинюк Л. П. Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – № 4. – С. 68 – 69.

32. Мартинюк Л. П. Зміни функції паращитовидних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю факультету післядипломної освіти, 23 – 24 жовтня 2009 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 86 – 87.