Наукові публікації доцента Насалик Б.Г.

1. Перспективы лечения сахарного диабета 2-го типа у лиц пожилого возвраста. / Л.П.Мартинюк, Л.З. Вонс, ISSN 2181-5674. Биология ва тиббиет муаммолари Problems of biology and medicine 2016, № 3.1 (90) С.77

2. Синдром Коуніса /МігенькоЛ.М. Берекета Г. О,. Вісник наукових досліджень. 2014. № З с.42

3. І в серця бувають вади. «Вільне життя плюс» Всеукраїнська громадсько-політична газета №49 (15577) від 20.06.2014 р.

4. Серцева аритмія. «Вільне життя плюс» Всеукраїнська громадсько-політична газета №36 (15564) від 16.05.2014 р.

5. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів 4 та 5 курсів медичного факультету: навч.посіб./ М.І.Швед, Н.В.Пасечко, А.О.Боб та ін. ( за ред. М.І.Шведа) -Тернопіль: ТДМУ 2013.С. 238-252.

6. Комбінована терапія дисфункції вегетативної нервової системи у хворих з метаболічним синдромом.// Швед М.І. Журнал «Вісник наукових досліджень» -2009-№4- ст.69

7. Невідкладні стани з життєво небезпечним ураженням нирок у практиці сімейного лікаря. / О.Й. Бакалюк, Т.Г. Бакалюк, І.Є. Давидович, М.А. Погоріла, Журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача» №1 2007 ст.48-55

8. Синдроми,клініка яких характеризується порушенням електролітного гомеостазу і/або структури та функціі нирок,у практиці сімейного лікаря / Бакалюк О.Й., Давидович Є.І., Бакалюк Т.Г., Погоріла М.А., Сидоренко О.Л., Дзига С.В. Український журнал нефрологіі та діалізу -2006-2(10)- с.36-44

9. Серцево-судинні захворювання: нова стратегія профілактики та медико-соціальні аспекти./ О.Й. Бакалюк, М.І. Швед, Т.Г. Бакалюк, Р.Р. Коморовський- Український терапевтичний журнал-2006-№4- ст.4-8

10. Патогенетичні основи розвитку серцевої недостатності при ревматоїдному артриті: ефективність розвантажувально-дієтичної терапії / Бакалюк О. Й., Сміян С. I., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Запорож. мед. журн.: науч.-практ. журн./ ЗГМУ. - Запорожье: ЗГМУ, 2003. - Том 1, N 6. - С. 99-100.

11. Форми і методи самостійної роботи студентів шостого курсу при вивченні внутрішніх хвороб / Мисула І.Р. Бакалюк О.Й. Сміян С.І. Грималюк Н.В.- Медична освіта.- 2003.- № 4.- С. 25-26

12. Взаємозв’язок між змінами мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта та проксимального – стегна у хворих на анкілозуючий спондилоартрит / Сміян С.І. Масик О.М. Грималюк Н.В.- Шпитальна хірургія.- 2002.- №2.- С.52-55

13. Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів / Сміян С.І. Масик О.М., Слаба У.С., Бабінець Л.С. та інші, всього 6 осіб- Вісник наукових досліджень.-2000.-№1.-С.40-42

14. Лікування та профілактика глюкокортикоїдіндукованого остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит / Сміян С.І. Масик О.М., Корильчук Н.І., Сидоренко О.Л. та інші, всього 6 осіб- Проблеми остеології.-2000-Том 3.-№1.-С.109

15. Випадок доброякісного перебігу хвороби Вільсона-Коновалова / Швед М.І. Бакалюк О.Й- Лікарська справа.- 1996.- №3-4.- С. 165

16. Сучасні підходи до лікування міокардиту / Швед М.І. Ванат І.М. Бакалюк О.Й. та інші, всього 8 осіб -Український кардіологічний журнал.- 1996.- додаток до № 3.- С. 203

17. Клініка алкогольно-кофеїнового синдрому / Швед М.І. Бакалюк О.Й. Ванат І.М. та інші, всього 6 осіб - Український кардіологічний журнал.- 1996.- додаток до № 3.- С. 218

18. Dynamics of Brain Function Restoration in mild Head Inyury / Smolanka V.I. Polishchuk N.E. Isak I.P. Korol S.A./ GTH European congress of Neurosurgery USSR. Moscow 23-28 June, 1991.- P. 552

19. Показатели вариационной пульсометрии и электрокардиографии у больных с легкой черепно-мозговой травмой / Врачебное дело..-№5.,1990-С. 80-81

20. Электрокардиограмма у больных с легкой черепно-мозговой травмой / Полищук Н.Е. Скляр А.А. -Врачебное дело. - №12.,1989-С. 78-81

21. Применение стрептодеказы в лечении больных инфарктом міокарда / Гватуа Н.А. Шумаков В.А. Ленчевская И.Ф.и друг., всего 8 чел.- Врачебное дело.-№10.,1984-С. 48-51