Вонс Людмила Зіновіївна

У 1999 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “Лікувальна справа”. У 2012 році закінчила заочно Центр післядипломної освіти при ТНПУ імені В. Гнатюка за спеціальністю “Психологія”.

З 2012 - навчання в освітньому проекті по Арт-терапії (Східноєвропейська асоціація арт-терапії). 2012-2013 - навчання за освітньою програмою “Базовий курс” за напрямком Позитивна психотерапія (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, м. Черкаси, Вісбаденська Академія Позитивної психотерапії, WAРP (Вісбаден, Німеччина), психолог-консультант. З 2013 - навчання за освітньою програмою “Сімейна позитивна психотерапія та консультування” (Український інститут позитивної крос-культурної психотерапії і менеджменту, м. Черкаси, Вісбаденська Академія Позитивної психотерапії, WAРP (Вісбаден, Німеччина).

Кандидатська дисертація на тему "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2018).

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Дослідження стану апоптозу лейкоцитів крові у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок;
  • Вивчення впливу генетичних факторів на перебіг діабетичної хвороби нирок та артеріальної гіпертензії;
  • Дослідження типу реагування на захворювання у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок;
  • Вивчення психосоматичних розладів, ступеня депресивного синдрому та якості життя у хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок.

Є автором і співавтором понад 20 навчально-методичних і наукових публікацій.