Вас вітає кафедра внутрішньої медицини № 3

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): доц. І.Г.Якубишина, доц. Л.П. Боднар, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Н.В. Грималюк, доц. Т.В. Бойко, доц. Т.О. Паламар, ас. Т.А. Мальська(2022рік)


Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): доц. О.О.Ружицька, доц. Т.В. Бойко, ас. Л.З. Вонс, ас. С.М. Маслій, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Л.С. Цибульська, доц. Н.В. Грималюк, доц. Л.П. Боднар, доц. Т.О. Паламар, доц. І.Г. Якубишина (2021рік)

Штат кафедри: 1 професор, 7 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант, 1 аспірант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Підготовка офіцерів запасу"( розділ військово-польова терапія-IV курс);

  • "Внутрішня медицина у тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби" (розділи внутрішня медицина, професійні хвороби-V курс);

  • "Стандартизовані підходи до діагностики та лікування у внутрішній медицині"( розділ внутрішня медицина-VІ курс);

  • "Інвазивні методи діагностики та лікування кардіологічної патології"(вибіркова дисципліна VІ курс);

  • "Менеджмент пацієнтів після інвазивних втручань і трансплантації органів" ( розділ внутрішня медицина-VІ курс)

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;

  • факультету іноземних студентів ( вибіркова дисципліна VІ курс).

За спеціальністю:

  • "лікувальна справа" (IV, V, VІ курс);

Форма навчання:

  • очна.