Працівники кафедри щорічно проводять науково-практичну конференцію та двічі на рік – клінічні та патанатомічні конференції для співробітників КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», активно беруть участь у всесвітніх, всеукраїнських профільних конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

Головні напрямки наукової діяльності кафедри – нефрологія, кардіологія, пульмонологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерна наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій.

У період 2011-2012 роках колектив кафедри виконував фрагмент комплексної міжкафедральної наукової роботи та тему «Роль порушень нейроендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом».

У 2013-2016 роках дослідження в цьому напрямку було продовжено у вигляді нової наукової роботи на тему «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».

З 2017 року колектив кафедри виконує фрагмент комплексної міжкафедральної НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах комор бідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря».

За результатами досліджень протягом останній 5 років опубліковано понад 30 статей, 70 тез, в тому числі 8 – за кордоном, отримано 10 актів впроваджень.

Співробітники кафедри виступали з доповідями на ISN Nexus Symposium «Bone and the kidney» (Данія, 2012 рік), конгресі європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації «ERA-EDTA 2014» (Нідерланди, 2014 рік), «ERA-EDTA 2015» (Велика Британія, 2015 рік), «ERA-EDTA 2018» (Данія, 2018 рік),. У 2018 році Мартинюк Л.П. разом із провідними спеціалістами з України брала участь у Всесвітньому конгресі «Нефрологічний тиждень2018 рік», який проходив з 23.10 по 29.10 в США Сан-Дієго., Науково-практичній конференції «Проблемні питання практичної нефрології: up to date» який відбувся в м. Одеса у вересні 2018 року.

Лілія Петрівна Мартинюк на конгресі «ERA-EDTA 55 congress», Данія 2018 рік

Всесвітній конгрес «Нефрологічний тиждень 2018 рік», США Сан-Дієго (зліва направо): к. мед. наук Степанова Н.М., проф. Дудар І.О., проф. Мартинюк Л.П.

Науково-практична конференція“Проблемні питання практичної нефрології: up to date”, м. Одеса 2018 рік (зліва направо): проф. Мартинюк Л.П. та Дрянська В.Є.

V з'їзд нефрологів України, 21-22 вересня 2017 рік, м. Вінниця (зліва направо): доц. РужицькаО.О., зав. нефрологічним відділенням Г.Б. Симко, проф. Мартинюк Л.П., доц. Якубишина І.Г.

XVIII Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017 рік, м.Київ (зліва направо) доц. Коморовський Р.Р., доц. Паламар Т.О.

ERA-EDTA 52nd Congress - London May 28th - 31th, 2015 (зліва направо) доц. Сусла О.Б., проф. Мартинюк Л.П., асп. Козій М.І.

ERA-EDTA 52nd Congress - London May 28th - 31th, 2015 аспірант Козій М.І. презентує стендову доповідь