Працівники кафедри щорічно проводять науково-практичну конференцію та двічі на рік – клінічні та патанатомічні конференції для співробітників Тернопільської університетської лікарні, активно беруть участь у всесвітніх, всеукраїнських профільних конгресах, форумах, науково-практичних конференціях.

Виступ ас. Маслій С.М. на он-лайн конференції Abstract Book RECOOP 16th Bridges ( 2021 рік)

ХХІІ Національний конгрес кардіологів України ас. Маслій С.М. ( 2021 рік )

Учасники кардіологічної конференції ( 2020 рік)

Захист дисертаційної роботи Чайківської М.І. під керівництвом проф. Мартинюк Л.П. (2021 рік)


ХІ Український гастроентерелогічний тиждень доц. Бойко Т.В. (2019 рік)

Учасники конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії» (2019 рік)


Головні напрямки наукової діяльності кафедри – нефрологія, кардіологія, пульмонологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерна наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій.

Лілія Петрівна Мартинюк на конгресі «ERA-EDTA 55 congress», Данія (2018 рік)

Всесвітній конгрес «Нефрологічний тиждень 2018 рік», США Сан-Дієго (зліва направо): к. мед. наук Степанова Н.М., проф. Дудар І.О., проф. Мартинюк Л.П. (2018 рік)

У період 2011-2012 роках колектив кафедри виконував фрагмент комплексної міжкафедральної наукової роботи та тему «Роль порушень нейроендокринних та імунних взаємозв’язків і розробка методів їх корекції у хворих із вторинним остеопорозом».

У 2013-2017 роках дослідження в цьому напрямку було продовжено у вигляді нової наукової роботи на тему «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування».

З 2018 року колектив кафедри виконує фрагмент комплексної міжкафедральної НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря».

Науково-практична конференція “Проблемні питання практичної нефрології: up to date”, м. Одеса (зліва направо): проф. Мартинюк Л.П. та Дрянська В.Є. (2018 рік)

За результатами досліджень протягом останній 5 років опубліковано понад 30 статей, 70 тез, в тому числі 10 – за кордоном, отримано 10 актів впроваджень.

За 2019 рік співробітниками кафедри опубліковано 12 статей, з них - 6 статей у журналах з імпакт-фактором, 2 статті - в закордонних виданнях.

V з'їзд нефрологів України, 21-22 вересня 2017 рік, м. Вінниця (зліва направо): доц. Ружицька О.О., зав. нефрологічним відділенням Г.Б. Симко, проф. Мартинюк Л.П., доц. Якубишина І.Г. (2017 рік)

XVIII Національний конгрес кардіологів України, 20-22 вересня 2017 рік, м.Київ (зліва направо): доц. Коморовський Р.Р., доц. Паламар Т.О. (2017 рік)

Співробітники кафедри виступали з доповідями на ISN Nexus Symposium «Bone and the kidney» (Данія, 2012 рік), конгресі європейської асоціації нефрології, діалізу і трансплантації «ERA-EDTA 2014» (Нідерланди, 2014 рік), «ERA-EDTA 2015» (Велика Британія, 2015 рік), «ERA-EDTA 2018» (Данія, 2018 рік),. У 2018 році Мартинюк Л.П. разом із провідними спеціалістами з України брала участь у Всесвітньому конгресі «Нефрологічний тиждень2018 рік», який проходив з 23.10 по 29.10 в США Сан-Дієго., Науково-практичній конференції «Проблемні питання практичної нефрології: up to date» який відбувся в м. Одеса у вересні 2018 року.

ERA-EDTA 52nd Congress - London May 28th - 31th, 2015 (зліва направо): доц. Сусла О.Б., проф. Мартинюк Л.П., асп. Козій М.І. (2015)

ERA-EDTA 52nd Congress - London May 28th - 31th, 2015 аспірант Козій М.І. презентує стендову доповідь (2015 рік)


Дисертаційна робота аспіранта Чайковської М.І. (науковий керівник проф.. Мартинюк Л.П.) на тему «Порушення мінерального, ліпідного обміну та нутріційного статусу хворих на хронічну хворобу нирок» пройшла апробацію 26.06.2018 р. Подано до офіційного захисту дисертаційну роботу Чайківської М.І.

В 2021 році відбувся офіційний захист дисертаційної роботи Чайківської М.І.

За період існування кафедри, під керівництвом проф. Л.П. Мартинюк, було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи, присвячені актуальним питанням з терапії та нефрології.