Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Насалик Б.Г. «Влияние легкой черепно-мозговой травмы на сердечную деятельность» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія (1991).

2. Мартинюк Л.П. ”Ефективність комплексного лікування хронічного пієлонефриту з використанням лазеротерапії та електромагнітного випромінювання надвисокої частоти” (1994).

3. Грималюк Н.В. «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія» (1995).

4. Паламар Т.О. «Порушення гемодинаміки і процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у хворих на залізодефіцитну анемію» (1995).

5. Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обґрунтування застосування розвантажувально-дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (1996).

6. Якубишина І.Г. "Корекція порушень ПОЛ на імунологічного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця" (Київ, 1996).

7. Мартинюк Л.П. «Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2004).

8. Лихацька Т.В. „Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція” зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби (Львів, 2008)

9. Цибульська Л.С. «Вплив навчальної діяльності на психологічні особливості та стан серцево-судинної системи у студентів-медиків перших курсів» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія (2012).

10. Ружицька О.О. "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2013).

11. Вонс Л.З. "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2018).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Мартинюк Л.П.:

1. Кандидатська дисертаційна робота Мильнікової Т.О. на тему "Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок із використанням канефрону та хофітолуза спеціальністю" 14.01.37 – нефрологія.

2. Кандидатська дисертаційна робота Ружицької О.О. на тему "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія.

3. Кандидатська дисертаційна робота Вонс Л.З. на тему "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.