Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Насалик Б.Г. «Влияние легкой черепно-мозговой травмы на сердечную деятельность» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія (Київ, 1991).
 • Мартинюк Л.П. ”Ефективність комплексного лікування хронічного пієлонефриту з використанням лазеротерапії та електромагнітного випромінювання надвисокої частоти” (Київ, 1994).
 • Грималюк Н.В. «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія» (Київ, 1995).
 • Паламар Т.О. «Порушення гемодинаміки і процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у хворих на залізодефіцитну анемію» (Івано-Франківськ, 1995).
 • Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обґрунтування застосування розвантажувально-дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Київ, 1996).
 • Якубишина І.Г. "Корекція порушень ПОЛ на імунологічного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця" (Київ, 1996).
 • Мартинюк Л.П. «Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2004).
 • Лихацька Т.В. „Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція” зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби (Львів, 2008).
 • Цибульська Л.С. «Вплив навчальної діяльності на психологічні особливості та стан серцево-судинної системи у студентів-медиків перших курсів» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія (2012).
 • Ружицька О.О. "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2013).
 • Вонс Л.З. "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2018).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Мартинюк Л.П.:

 • Мильнікова Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок із використанням канефрону та хофітолу (Київ, 2011).
 • Ружицька О.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок (Київ, 2012).
 • Вонс Л.З. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін (Тернопіль, 2018).