Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Мартинюк Л.П. «Ефективність комплексного лікування хронічного пієлонефриту з використанням лазеротерапії та електромагнітного випромінювання надвисокої частоти» за спеціальністю 14.00.05 –внутрішні хвороби. (Київ, 1994).

 • Грималюк Н.В. «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія» (Київ, 1995).

 • Паламар Т.О. «Порушення гемодинаміки і процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у хворих на залізодефіцитну анемію» за спеціальністю 14.00.05 –внутрішні хвороби (Івано-Франківськ, 1995).

 • Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обґрунтування застосування розвантажувально-дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Київ, 1996).

 • Якубишина І.Г. «Корекція порушень ПОЛ на імунологічного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця» за спеціальністю 14.01.13 – ендокринологія медична (Київ, 1996).

 • Мартинюк Л.П. «Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2004).

 • Лихацька Т.В. «Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція» за спеціальностю 14.01.02 - внутрішні хвороби (Львів, 2008).

 • Ружицька О.О. «Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2013).

 • Маслій С.М. «Обгрунтування застосування блокаторів ангіотензину 2 і антигіпоксантів у хворих з фібриляцією передсердь в умовах коморбідності» за спеціальністю 14.01.02-внутрішні хвороби (Тернопіль, 2013)

 • Чайківська М.І. «Порушення мінерального, ліпідного обміну та нутриційного статусу хворих на хронічну хворобу нирок». за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2021).


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Мартинюк Л.П.:

 • Мильнікова Т.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок із використанням канефрону та хофітолу (Київ, 2011).

 • Ружицька О.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок (Київ, 2012).

 • Вонс Л.З. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37 – нефрологія. Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін (Тернопіль, 2018).

 • Чайківська М.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук спеціальністю 14.01.37-нефрологія. Порушення мінерального, ліпідного обміну та нутриційного статусу хворих на хронічну хворобу нирок. (Тернопіль, 2021).