Дисертації

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Насалик Б.Г. «Влияние легкой черепно-мозговой травмы на сердечную деятельность» за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія (1991).

2. Мартинюк Л.П. ”Ефективність комплексного лікування хронічного пієлонефриту з використанням лазеротерапії та електромагнітного випромінювання надвисокої частоти” (1994).

3. Грималюк Н.В. «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія» (1995).

4. Паламар Т.О. «Порушення гемодинаміки і процесів перекисного окислення ліпідів та їх корекція емоксипіном у хворих на залізодефіцитну анемію» (1995).

5. Боднар Л.П. «Клініко-морфофункціональне обґрунтування застосування розвантажувально-дієтичної терапії у лікуванні хронічного гастриту і хронічного гастродуоденіту» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (1996).

6. Якубишина І.Г. "Корекція порушень ПОЛ на імунологічного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця" (Київ, 1996).

7. Мартинюк Л.П. «Клініко-патогенетичні варіанти ураження кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування» за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2004).

8. Лихацька Т.В. „Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція” зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби (Львів, 2008)

9. Цибульська Л.С. «Вплив навчальної діяльності на психологічні особливості та стан серцево-судинної системи у студентів-медиків перших курсів» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія (2012).

10. Ружицька О.О. "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія (Київ, 2013).

11. Вонс Л.З. "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2018).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Мартинюк Л.П.

1. Кандидатська дисертаційна робота Мильнікової Т.О. на тему "Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок із використанням канефрону та хофітолуза спеціальністю" 14.01.37 – нефрологія.

2. Кандидатська дисертаційна робота Ружицької О.О. на тему "Ефективність комплексного лікування порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок" за спеціальністю 14.01.37 – нефрологія.

3. Кандидатська дисертаційна робота Вонс Л.З. на тему "Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних змін" за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.