Підручники :

1. Основи клінічної медицини. Швед М.І., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.-796 с.

2. Терапія.// За ред. М.І.Швед, Н.В.Пасєчко. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига », 2007.-648 с.

3. Шпитальна терапія в ситуаційних задачах. За редакцією проф.Сміян С.І. Тернопіль- «Укрмедкнига».- 2003- 312 с.

Посібники:

1. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів –IV-V курсів. За ред. Шведа М.І. Тернопіль. ТДМУ Укрмедкнига - 2017. 828 с .

2. Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А. та інші. Module 1. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases). Study Guide// Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 473 с. (навчальний посібник, гриф МОЗ України, протокол № 4 від 27.12.2012 р.).- 473 с.

3. Швед М.І. і співавтори. Екстрена медична допомога. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. зал.).- Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 420 с.

4. Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів –IV-V курсів. За ред. Шведа М.І. Тернопіль. ТДМУ Укрмедкнига - 2013. 828 с .

5. Швед М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. та інші. Основи внутрішньої медицини. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. зал.)// Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 827 с.(навчальний посібник Гриф Міністерства освіти і науки України, № 1/11−10580 від 17.11.10). – 827 с.

6. Професійні хвороби: Посібник. / Кузів П.П., Боднар Л.П., Покиньчереда В.В.,- Тернопіль:«Укрмедкнига». –2003.-296 с.

7. Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії.// за. ред. М.І. Швед. Співавтор Пасєчко Н.В.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001.-394 с.4.

8. Основи догляду в домашніх умовах: навчальний посібник для патронажних медичних сестер // за ред. І.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. Співавтор Пасєчко Н.В. – Тернопіль: «Укрмедкнига» 2000.-372 с.

9. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / Посібник під загальною редакцією проф. А.В.Єпішина. Тернопіль.: Поліграфіст, 1998. – 141 с.