Підручники, видані викладачами кафедри :

 • Внутрішня медицина: підручник / [Р.О. Сабадишин, В.Р. Смоляк., О.С. Гашинська, за ред. Р.О. Сабадишина]. 2019. – Вінниця: «Нова Книга». 552 с.

 • Основи клінічної медицини / [М.І.Швед, М.А. Андрейчин, Н.В. Пасєчко та ін]. 2008. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 796 с.

 • Терапія / [За ред. М.І.Шведа, Н.В.Пасєчко]. – 2007. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 648 с.

 • Шпитальна терапія в ситуаційних задачах / [За ред. проф. С.І.Сміян]. 2003. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига». 312 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Патоморфологія. Загальна патоморфологія: Навчальний посібник [Боднар Л.П., Боднар П.Я., Боднар Р.Я. та ін. ] -2022.-Вінниця. Нова Книга,– 648 с. ( 15.00 ум. друк. арк.)

 • Практичний посібник з внутрішньої медицини / [Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, Л.П. Мартинюк та ін., за ред професорів Н.В. Пасєчко, Н.І. Яреми]. 2019. – Тернопіль: «Підручники та посібники»,. – 432 с.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів / [За ред. М.І. Шведа]. – 2017. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,. 828 с .

 • Module 1. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases). Study Guide / [С.І. Сміян, Р.Р. Коморовський, А.А. Лепявко та ін.]. – 2013. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,. − 473 с.

 • Екстрена медична допомога. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл.) / [М.І.Швед і співавтори]. – 2013. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,. − 420 с.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів / [За ред. проф. М.І. Шведа]. 2013. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,. – 828 с .

 • Основи внутрішньої медицини. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл.) / [М.І. Швед, Н.В. Пасечко, А.О. Боб та ін.]. 2013. Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига»,. − 827 с.

 • Професійні хвороби: Посібник / [П.П. Кузів, Л.П. Боднар, В.В. Покиньчереда]. – 2003. Тернопіль: ТДМА «Укрмедкнига»,. 296 с.

 • Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії / [за ред. М.І. Шведа. Співавтор Пасєчко Н.В]. – 2001. Тернопіль: ТДМА «Укрмедкнига»,. 394 с.

 • Основи догляду в домашніх умовах: навчальний посібник для патронажних медичних сестер / [за ред. І.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. Співавтор Н.В. Пасєчко]. 2000. Тернопіль: ТДМА «Укрмедкнига»,. 372 с.

 • Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / [Посібник під загальною редакцією проф. А.В. Єпішина]. 1998. Тернопіль: «Поліграфіст»,. – 141 с.