Підручники, видані викладачами кафедри :

 • Внутрішня медицина: підручник / Сабадишин Р.О., Смоляк В.Р., Гашинська О.С., за ред. Р.О. Сабадишина - Вінниця : Нова Книга, 2019. - 552 с.

 • Основи клінічної медицини. Швед М.І., Андрейчин М.А., Пасєчко Н.В. та ін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008.-796 с.

 • Терапія // За ред. М.І.Швед, Н.В.Пасєчко. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига », 2007.-648 с.

 • Шпитальна терапія в ситуаційних задачах. За редакцією проф.Сміян С.І. Тернопіль- «Укрмедкнига».- 2003- 312 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Практичний посібник з внутрішньої медицини / Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, Л.П. Мартинюк та ін., за ред професорів Н.В. Пасєчко, Н.І. Яреми. - Тернопіль: Підручники та посібники, 2019. - 432 с.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів IV-V курсів. За ред. Шведа М.І. Тернопіль. ТДМУ Укрмедкнига - 2017. 828 с .

 • Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Лепявко А.А. та інші. Module 1. Principles of internal medicine (endocrinology, gastroenterology, hematology, pulmonary diseases). Study Guide// Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 473 с. (навчальний посібник, гриф МОЗ України, протокол № 4 від 27.12.2012 р.).- 473 с.

 • Швед М.І. і співавтори. Екстрена медична допомога. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. зал.).- Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 420 с.

 • Основи внутрішньої медицини. Посібник для студентів –IV-V курсів. За ред. Шведа М.І. Тернопіль. ТДМУ Укрмедкнига - 2013. 828 с .

 • Швед М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. та інші. Основи внутрішньої медицини. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. зал.)// Тернопіль: Укрмедкнига.− 2013.− 827 с.(навчальний посібник Гриф Міністерства освіти і науки України, № 1/11−10580 від 17.11.10). – 827 с.

 • Професійні хвороби: Посібник. / Кузів П.П., Боднар Л.П., Покиньчереда В.В.,- Тернопіль:«Укрмедкнига». –2003.-296 с.

 • Посібник для аудиторної роботи студентів із факультетської терапії.// за. ред. М.І. Швед. Співавтор Пасєчко Н.В.-Тернопіль: «Укрмедкнига», 2001.-394 с.4.

 • Основи догляду в домашніх умовах: навчальний посібник для патронажних медичних сестер // за ред. І.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. Співавтор Пасєчко Н.В. – Тернопіль: «Укрмедкнига» 2000.-372 с.

 • Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / Посібник під загальною редакцією проф. А.В.Єпішина. Тернопіль.: Поліграфіст, 1998. – 141 с.