Кафедра внутрішньої медицини № 3 була створена 30.06.2011 року згідно з рішенням Вченої Ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 529 шляхом реорганiзацiї кафедри внутрішньої медицини № 1.

Професор Л.П. Мартинюк завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 з 01.01.2012 року

На кафедрі працює 1 професор, 7 доцентів, 3 асистенти - станом на 2022 рік.

Головний напрямок наукової діяльності кафедри - нефрологія, кардіологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерною була наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій. Кожен викладач має можливість реалізувати себе як на науковому, так і на професійному ґрунті, а при потребі - отримати дружню підтримку з боку своїх колег.

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): доц. Грималюк Н.В., лаборант Михайлів Л.М., доц. Боднар Л.П., доц. Насалик Б.Г., проф. Швед М.І., доц. Паламар Т.О., асистент Прокопович О.А., асистент Липовецька С.Й., лаборант Гамуга Н.Б., аспірант О.О. Ружицька (2012 рік)

На даний час на кафедрi навчаються студенти 4, 5, 6 курсів медичного факультету, навчання проводиться українською мовою. Для студентів 5 курсу викладаються дві дисципліни: "Внутрішня медицина (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова медицина)" та "Професійні хвороби", для студентів VІ курсу – "Внутрішня медицина (кардіологія, ревматологія, нефрологія, ендокринологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, військова медицина)". З 2014 року на кафедрі викладається цикл військово-польової терапії. З 2021 року введено елективний цикл " Інвазивні методи діагностики та лікування кардіологічної патології " для студентів 6 курсу.

Навчання здiйснюється згiдно із програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, яка включає обласнi вiддiлення і відділення невідкладних станів лікарні швидкої допомоги. Стержнем навчального процесу є формування у студентiв основ клiнiчного мислення.

Завідувач кафедри проф. Л.П. Мартинюк з завучем кафедри доц. Н.В. Грималюк обговорюють робочу програму з диспципліни внутрішня медицина (2013 рік)

Студенти 6 курсу, разом із черговими лікарями, в позаурочний час, чергують у відділеннях ТОКЛ. Студенти на 6 курсі працюють над виконанням наукових робіт, які презентують на останньому занятті кожного циклу. Навчальний процес відбувається за цикловою системою з використанням методики єдиного дня.

Викладачi використовують у навчальному процесi методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». На кафедрi постiйно оновлюються й удосконалюються тематика лекцiй, практичних занять та методичнi розробки. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 курсів.

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): лаб. М.Є. Юрковська, доц. О.О. Ружицька, доц. І.Г. Якубишина, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Л.П. Боднар, ас. Л.З. Вонс, доц. Н.В. Грималюк, доц. Т.О. Паламар (2016 рік)

На кафедрі внутрішньої медицини №3 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського.» працює студентський науковий гурток, членами якого є студенти 5-6 курсів. Основна мета гуртка – отримати студентами навичок професійного зростання у терапевтичній галузі; відбір та вивчення спеціальної медичної літератури; вміння робити висновки та узагальнення; вести науково-дослідну роботу; використовувати сучасні інформаційні технології у підготовці та професійній діяльності лікаря. Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

У 2018 році двоє працівників кафедри внутрішньої медицини № 3 отримали сертифікат ESOL International, (рівень володіння мовою В2) - проф. Мартинюк Л.П. та доцент Ружицька О.О.


Доц. О.О. Ружицька з лікарями нефрологічного відділення Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano (Мілан, Італія) під час стажування в рамках ERA-EDTA Fellowship Programme (2019 рік)

Ас. С.М.Маслій з лікарями центру лікування серцевих захворювань на чолі із професором М. Зембалою ( Забже, Польща) під час стажування (2020рік)

Доцент Т.В. Бойко із ректором Тернопільського національного медичного університету професором М. Кордою під час нагородження найкращих викладачів ТНМУ (2021 рік)

Окрім навчальної та наукової діяльності, працівники кафедри внутрішньої медицини № 3 здійснюють лікувальну роботу в нефрологічному, пульмонологічному, ревматологічному, кардіологічному відділеннях Тернопільської університетської лікарні, в лікарні швидкої медичної допомоги, а також в консультативній обласній поліклініці. Як лікарі вони здійснюють консультативні виїзди в райони області як планово, так і по санавіації. Приймають активну участь в проведенні клінічних та паталогоанатомічних конференцій.

Очолює кафедру професор Мартинюк Л.П. Під її керівництвом розробляються та впроваджуються в навчальний і лікувальний процес новітні досягнення в галузі нефрологічної, кардіологічної та ревматологічної наук, засновані на засадах доказової та протокольної медицини. Автор понад 300 друкованих наукових праць та навчально-методичних розробок, 12 робочих програм з навчальних дисциплін для студентів 1 – 4 рівнів акредитації. Співавтор посібника «Догляд за хворими в домашніх умовах». У співавторстві підготувала розділи посібників «Сімейна медицина» та «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб». Вперше в Україні Мартинюк Л.П. здійснює великомасштабну роботу по вивченню мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок.

За період існування кафедри, під керівництвом проф. Л.П. Мартинюк, було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи, присвячені актуальним питанням з терапії та нефрології.