Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини № 3 була створена 30.06.2011 року згідно з рішенням Вченої Ради і наказу ректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського № 529 шляхом реорганiзацiї кафедри внутрішньої медицини.

Очолює кафедру професор Мартинюк Л.П. Під її керівництвом розробляються та впроваджуються в навчальний і лікувальний процес новітні досягнення в галузі нефрологічної, кардіологічної та ревматологічної наук, засновані на засадах доказової та протокольної медицини. Автор понад 300 друкованих наукових праць та навчально-методичних розробок, 12 робочих програм з навчальних дисциплін для студентів 1 – 4 рівнів акредитації. Співавтор посібника «Догляд за хворими в домашніх умовах». У співавторстві підготувала розділи посібників «Сімейна медицина» та «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб». Вперше в Україні Мартинюк Л.П. здійснює великомасштабну роботу по вивченню мінерального обміну та метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічну хворобу нирок.

Головний напрямок наукової діяльності кафедри - нефрологія, кардіологія. На кафедрі постійно присутня творча атмосфера, характерною була наступність поколінь у терапевтичній школі, передавання досвіду і традицій.