Монографії, патенти

Патенти

1. Пат. 62532 A Cпосіб лікування хворих на вторинний остеопороз / Мартинюк Л.П., Сміян С.І., Бутвин С.М.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського опубл. № 2003043035; 15.12.2003, бюл. № 12.

2.Патент. 62157 А. Україна. Спосіб диференціальної діагностики запальних і дегенеративно-дистро-фічних захворювань суглобів / Сміян С.І., Грималюк Н.В. Бюл. № 12

3.Патент. 76994 U. Спосіб оцінки ефективності медикаментозного засобу, призначеного для лікування остеопорозу / Сміян С.І., Грималюк О.І. Слаба У.С. Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В.– Бюл. № 2, 25.01.2013 р

4.Патент. 76994 Україна.Спосіб оцінки ефективності медикаментозного засобу, призначеного для лікування остеопорозу / Бакалюк О.Й., Сміян С.І., .,Грималюк Н.В. Бюл. № 2, 25.01. 2013 р.

5.Патент 86717 Україна. Спосіб оцінки лікувальної ефективності медикаментозного засобу або лікувального комплексу при імунозапальних і запальних захворюваннях суглобів / Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В.- Бюл. № 1, 10.01. 2014.

6. Патент на корисну модель № 21086 Спосіб лікування хворих на остеодефіцит / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. від 15.02.2007, Бюл. № 2. – 4 с.

7. Пат. 53928 Україна, МПК А 61 В 5/00, А 61 В 5/0205 Спосіб визначення ресурсу адаптації до навчального навантаження / Вадзюк С. Н., Цибульська Л. С.; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. — № 201004011; заявл. 06.04.2010; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.

8. Пат. 75400 Україна, МПК A61K 31/07, A61K 31/555, A61K 35/02. Спосіб корекції порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання при хронічній хворобі нирок / Мартинюк Л. П., Ружицька О. О.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – № u201207100; заявл. 12.06.12; опубл. 26.11.12, Бюл. № 22.

9. Патент № 110133 Україна. Спосіб корекції коморбідно-тривожних розладів у хворих з хронічними захворюваннями нирок / Мартинюк Л.П., Вонс Л.З., Шершун О.І. – Бюл. № 8, 26.09.2016.