Патенти отримані викладачами кафедри внутрішньої медицини № 3:

  • Патент 131152 Україна. Спосіб оцінки прогресування ураження нирок та розвитку мінерально-кісткових порушень у хворих на хронічну хворобу нирок / Л. П. Мартинюк, М. І. Чайковська - Бюл. № 1, 10. 01. 2019.

  • Патент 126773 Україна. Cпосіб користування підключичним катетером для тривалих вливань з двома рядами вивідних отворів / В.В. Коптюх, І.П. Савченко, Т.В. Бойко та інші. – Бюл. №13, 10. 07. 2018.

  • Патент 110133 Україна. Спосіб корекції коморбідно-тривожних розладів у хворих з хронічними захворюваннями нирок / Л.П. Мартинюк, Л.З Вонс, О.І. Шершун – Бюл. № 8, 26. 09. 2016.

  • Патент 86717 Україна. Спосіб оцінки лікувальної ефективності медикаментозного засобу або лікувального комплексу при імунозапальних і запальних захворюваннях суглобів / О.Й. Бакалюк, С.І. Сміян, Н.В. Грималюк - Бюл. № 1, 10. 01. 2014.

  • Патент 76994 Україна. Спосіб оцінки ефективності медикаментозного засобу, призначеного для лікування остеопорозу /С.І. Сміян, О.І. Грималюк, У.С. Слаба, О.Й. Бакалюк, Н.В. Грималюк -Бюл. № 2, 25. 01. 2013 .

  • Патент 75400 Україна. Спосіб корекції порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання при хронічній хворобі нирок / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька – Бюл. № 22. 26. 11. 12.

  • Патент 53928 Україна. Спосіб визначення ресурсу адаптації до навчального навантаження / С. Н. Вадзюк, Л. С. Цибульська — Бюл. № 20, 25. 10. 2010.

  • Патент 21086 Україна. Спосіб лікування хворих на остеодефіцит / С.М. Андрейчин, Т.В. Лихацька - Бюл. № 2, 15. 02. 2007.

  • Патент 62157 Україна. Спосіб диференціальної діагностики запальних і дегенеративно-дистро-фічних захворювань суглобів / С.І. Сміян, Н.В. Грималюк - Бюл. № 12, 26. 06. 2005.

  • Патент 62532 Україна. Cпосіб лікування хворих на вторинний остеопороз / Л.П. Мартинюк, С.І. Сміян, С.М..Бутвин -Бюл. № 12, 15. 12. 2003.