1. 0118U000361 Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря (2018-2020 рр., керівник -проф. С.І.Сміян) .

2. 0113U001244 Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування ( 2013-2017 рр., керівник –проф .С.І. Сміян ).