1. Міжкафедральна НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря». Керівник – проф. Сміян С.І., 2018-2020 рр.

2. Міжкафедральна НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (номер державної реєстрації 0113U001244). Керівник – проф. Смян С.І., 2013-2017 рр.