Навчання на кафедрі проводиться українською мовою для студентів V і VІ курсів медичного факультету. Для студентів V курсу викладаються дві дисципліни: "Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова медицина)" та "Професійні хвороби", для студентів VІ курсу – "Внутрішня медицина (кардіологія, ревматологія, нефрологія, ендокринологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, військова медицина)". З 2014 року на кафедрі викладається цикл військової медицини.

Доцент Л.П. Боднар із студентам після проведення останньої пари (2018 рік)

Доцент Т.О. Паламар під час заняття зі студентами 6 курсу (2016 рік)

Навчальний процес відбувається за цикловою системою з використанням методики єдиного дня. Заняття структуроване на наступні етапи: вхідний рівень знань, курація тематичних хворих, виконання практичних навичок, теоретичне опитування студентів, розбір ситуаційних задач Крок-2, вихідний рівень знань.

Доцент Л.П. Боднар демонструє рентгенограми студентам (2014 рік)

Доцент Н.В. Грималюк демонструє рентгенограми студентам (2012 рік)

Найважливішим етапом заняття є практична робота студентів, яка відбувається біля ліжка хворого під контролем викладача у відповідних профільних стаціонарах Тернопільської університетської лікарні. Студенти VI курсу практикують вечірні чергування, під час яких працюють з хворими, які госпіталізовані у відділення. Крім того, студенти VI курсу працюють над виконанням наукових робіт, які презентують на останньому занятті кожного циклу.

Колективом кафедри на сайті університету в системі MOODLЕ викладено матеріали по підготовці до практичних занять студентів 5 та 6 курсів згідно циклової системи (кардіологія, пульмонологія, професійні захворювання, гастроентерологія, ендокринологія, ревматологія, нефрологія, гематологія, професійні захворювання, військова терапія). Для проведення щоденного тестового контролю знань студентів створено ситуаційні та тестові завдання в системі MOODLЕ. Викладачі кафедри розробили та щорічно оновлюють базу тестових завдань та ситуаційних задач для проведення іспитів з відповідних модулів внутрішньої медицини та професійних хвороб для студентів 5 та 6 курсів. Викладачі щорічно створюють тестові завдання за системою Крок-2 для Всеукраїнського центру тестування. Для кращого оволодіння практичних навичок розроблено перелік матрикулів з внутрішньої медицини, які студенти V-VІ курсів складають під час заняття. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 курсів.

Спільно з колективом кафедри внутрішньої медицини № 1 в 2013 році видано посібник «Внутрішня медицина» для студентів IV-VI курсів, рекомендованого Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник аудиторної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.