Навчання на кафедрі проводиться українською мовою для студентів ІV, V і VІ курсів медичного факультету. Для студентів V курсу викладаються дві дисципліни: "Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія)" та "Професійні хвороби", для студентів VІ курсу – "Стандартизовані підходи до діагностики та лікування у внутрішній медицині"(кардіологія, ревматологія, нефрологія, ендокринологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія)". З 2014 року на кафедрі викладається цикл військової медицини. З 2019 року для студентів ІV курсу викладається дисципліна "Військово-польова терапія".

Ас С.М. Маслій із студентам 5 курсу під час проведення практичного заняття в центрі симуляційного навчання (2022рік)


Доцент Л.П. Боднар із студентам під час проведення практичного заняття в Тернопільській університетській лікарні (2021рік)

Професор Л.П. Мартинюк пояснює студентам 5 курсу методику гемодіалізу (2020рік)

Навчальний процес відбувається за цикловою системою з використанням методики єдиного дня. Заняття структуроване на наступні етапи: вхідний рівень знань, курація тематичних хворих, виконання практичних навичок, теоретичне опитування студентів, розбір ситуаційних задач Крок-2, вихідний рівень знань.

Доцент Л.П. Боднар із студентам після проведення останньої пари (2018 рік)

Доцент Т.О. Паламар під час заняття зі студентами 6 курсу (2016 рік)

Найважливішим етапом заняття є практична робота студентів, яка відбувається біля ліжка хворого під контролем викладача у відповідних профільних стаціонарах Тернопільської університетської лікарні. Студенти VI курсу практикують вечірні чергування, під час яких працюють з хворими, які госпіталізовані у відділення. Крім того, студенти VI курсу працюють над виконанням наукових робіт, які презентують на останньому занятті кожного циклу.

Доцент Л.П. Боднар демонструє рентгенограми студентам (2014 рік)

Доцент Н.В. Грималюк демонструє рентгенограми студентам (2012 рік)

Колективом кафедри на сайті університету в системі MOODLЕ викладено матеріали по підготовці до практичних занять студентів 4, 5 та 6 курсів згідно циклової системи (кардіологія, пульмонологія, професійні захворювання, гастроентерологія, ендокринологія, ревматологія, нефрологія, гематологія, професійні захворювання, військова терапія). Для проведення щоденного тестового контролю знань студентів створено ситуаційні та тестові завдання в системі MOODLЕ. Викладачі кафедри розробили та щорічно оновлюють базу тестових завдань та ситуаційних задач для проведення іспитів з відповідних модулів внутрішньої медицини та професійних хвороб для студентів 5 та 6 курсів. Викладачі щорічно створюють тестові завдання за системою Крок-2 для Всеукраїнського центру тестування. Для кращого оволодіння практичних навичок розроблено перелік матрикулів з внутрішньої медицини, які студенти V-VІ курсів складають під час заняття. Колектив кафедри приймає активну участь в організації та проведенні практично-орієнтованих іспитів ОСКІ для студентів 5 курсів.

Спільно з колективом кафедри внутрішньої медицини № 1 в 2013 та 2017 році видано посібники «Внутрішня медицина» для студентів IV-VI курсів, рекомендованого Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник аудиторної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.