Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає нових підходів до вирішення проблем формування особистості високопрофесійного фахівця. Вирішення їх залежить від того наскільки творчою, ініціативною, продуктивною, буде взаємодія та співпраця викладача і студента. Початок формування професійної упевненості, оптимізму закладається на студентській лаві, бо в основі такої впевненості лежить непохитне переконання в силі наукової медицини, у можливості ефективного застосування її досягнень. Як складова цієї роботи і одним із способів, що активізує пізнавальну та творчу діяльність студентів, є студентський науковий гурток.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі внутрішньої медицини № 3 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського.» працює студентський науковий гурток, членами якого є студенти 5-6 курсів. Основна мета гуртка – отримати студентами навичок професійного зростання у терапевтичній галузі; відбір та вивчення спеціальної медичної літератури; вміння робити висновки та узагальнення; вести науково-дослідну роботу; використовувати сучасні інформаційні технології у підготовці та професійній діяльності лікаря.

В 2014-2015 н.р. студентка Вікторія Геряк, а в 2015-2016 н. р Тарас Бідованець посіли перше місце на Всеукраїнському етапі олімпіади з терапії.

Гуртківець Тарас Бідованець - переможець Всеукраїнського етапу олімпіади з терапії (2016 рік)

Специфічною особливістю в організації роботи гуртка є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Він об´єднує велику кількість ентузіастів, які вивчають принципи, методи та прийоми ведення наукової роботи. Науковий керівник здійснює керівництво роботою гуртка, разом з викладачами кафедри відповідає за ефективну його роботу, забезпечує участь членів гуртка в наукових заходах різного рівня, звітує про роботу гуртка на засіданні кафедри та надає звітні матеріали проректору з наукової роботи за підсумками навчального року.

Члени студентського наукового гуртка мають можливість опублікувати в наукових виданнях кращі роботи, брати участь у всеукраїнських конференціях та конкурсах оригінальних досліджень, користуються пільгами при вступі до магістратури та аспірантури за умови досягнення істотних успіхів у науково-дослідній роботі та високої успішності у навчанні.

Особливостями клінічних кафедр, порівняно з теоретичними, в медичних учбових закладах є те, що паралельно із засвоєнням теоретичного матеріалу (знання студента) існує необхідність в практичному застосуванні наукових досягнень – оволодіння практичними навичками (вміння). На засіданнях гуртка кафедри відбувається демонстрація з клінічним розбором пацієнтів. Зрозуміло, що клінічний розбір хворого передбачає як ознайомлення із особливостями анамнезу так і огляд пацієнта з визначенням характерних симптомів патології, демонстрацією візуальних змін при тій чи іншій патології. Звертається увага на особливості лабораторних показників , інструментальних досліджень. Таким чином, науковий студентський гурток, в першу чергу, являється суттєвим методом удосконалення знань та вмінь студентів із клінічних дисциплін та вибору наукового напрямку. Науковий гурток дає змогу доповнити матеріал, який викладається за тематикою предмету, продемонструвати пацієнтів, які рідко зустрічаються або відсутні в відділенні під час проходження теми за тематичними планами заняття, продемонструвати засоби діагностики та лікування до яких немає широкого доступу на практичному занятті.

Доцент Т.О. Паламар зі студентами-гуртківцями (2017 рік)

Всім студентам 6 курсу (не тільки гуртківцям),в рамках НДР , викладачами кафедри ,пропонуються теми рефератів з доповідю на практичному занятті. Тематика наукових досліджень різноманітна і залежить від уподобань, та зацікавленості студента. Доповіді готуються з використанням мультимедійних інноваційних технологій, для чого має бути відповідне оснащення кафедри. Це дає можливість навчити студента правильному пошуку медичної інформації в інтернеті, диференційовано підходити до вибору основного матеріалу. Презентації для виступу – це нова для студента форма подачі матеріалу, що готує в майбутньому його до наукової роботи в університеті. Таким чином, робота в студентському науковому гуртку передбачає тісну співпрацю студента і викладача, активізацію зусиль щодо стимулювання мотивації у студентів до виконання наукової роботи конкретного виду діяльності.

Одним із важливих видів діяльності студента медичного університету є позааудиторна самостійна робота, яка значною мірою впливає на ефективність навчального процесу і від організації якої, в тому числі, практично залежить зацікавленість студента у вивченні дисципліни, а від того успіх навчальної діяльності в цілому. Викладачі кафедри приділяють велику увагу даному виду роботи, а особливо підготовці та проведенню першого вузівського етапу студентської олімпіади, в якому щорічно приймають участь кращі студенти 5-6 курсів та підготовці (традиційно 2-3 найкращих студентів) до другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Важлива роль відводиться студентській науковій конференції, на якій найкращі студенти мають можливість прозвітувати про свої перші наукові доробки з дисципліни.

Таким чином, в своїй діяльності студентський науковий гурток ставить за мету підвищення якості формування навичок науково-дослідної роботи як складової професійної підготовки студентів та розвиток наукового потенціалу майбутніх фахівців. Студентський гурток є першою сходинкою перетворення звичайного студента у допитливого, ерудованого спеціаліста-лікаря, наукового працівника. Це перевірена часом надійна кузня кадрів майбутніх спеціалістів.

Студенти гуртківці були неодноразовими переможцями та призерами всеукраїнських студентських олімпіад та конференцій молодих вчених.

Диплом першого ступеня за усну доповідь на ХХІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2017 р.) у секції «Кардіологія, ревматологія, нефрологія» отримав студент 5 курсу Богдан Фещенко (наук. керівник доц. Т.О. Паламар); диплом другого ступеня було вручено молодому науковцю Андрію Філюку (наук. керівник ас. О.О. Ружицька).

Гуртківець Андрій Філюк - дипломант ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017 рік)


Диплом першого ступеня за усну доповідь на ХХІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2018 рік) у секції «Внутрішні хвороби» отримала студентка 5 курсу 2 групи Гладка Ірина (наук. керівник ас. О.О. Ружицька).

Студенти 6 курсу Ткачук Надія Володимирівна, Перевізник Богдана Олегівна і Табас Петро Степанович, прийняли участь в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з внутрішньої медицини, проведеної 23-24 березня 2018 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Студенти 6 курсу Надія Ткачук, Петро Степанович Табас, Богдана Перевізник під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади (Київ, 2018 рік)

Староста студенського наукового гуртка кафедри Ірина Гладка - дипломант ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2018 рік)

Студенти 6 курсу Щербатюк Діана і Петрів Світлана та 5 курсу Буряк Оксана і Кравчук Марія представляли університет в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з внутрішньої медицини, проведеної 21-22 березня 2019 року на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Студенти Щербатюк Діана, Петрів Світлана, Буряк Оксана та Кравчук Марія під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади (Київ, 2018 рік)

Студентка 503 групи Бігуняк Катерина - призерка ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (15–17 квітня на базі НОК ТДМУ) із проректором із наукової роботи проф. Кліщем І.М. (2019 рік)

Доцент Цибульська Л.С. проводить засідання гуртка на тему «Діагностика та лікувальна тактика при саркоїдозі. Клінічний розбір» (2019 рік)

Диплом першого ступеня за усну доповідь на тему "Проблема вірусних гепатитів В і С у хворих з хронічною нирковою недостатністю, які лікуються гемодіалізом" на XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2020 рік) у секції «Внутрішні хвороби» отримала студентка 2 курсу Симко Катерина (наук. керівник доц. О.О. Ружицька).

Студентка Катерина Симко - дипломант XXIV Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2020 рік)

Студент Михайло Процик - дипломант XXV І Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2022 рік)