Клінічною базою кафедри є нефрологічне, кардіологічне та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 1 професор, 7 доцентів, 3 асистенти.

Працівники кафедри надають високоспеціалізовану стаціонарну допомогу хворим нефрологічного, пульмонологічного, кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного профілю, забезпечують планову консультативну та екстрену медичну допомогу.

Працівники кафедри здійснюють консультативні виїзди в райони області як планово, так і по санавіації. Приймають участь в проведенні клінічних та паталогоанатомічних конференцій.

Лікувальне навантаження за 2019 рік виконано на 100,9%.

Завідувач клінікою професор Л.П.Мартинюк спільно із завідувачами профільних відділень контролюють та забезпечують дотримання стандартів надання високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги пацієнтам нефрологічного, кардіологічного та пульмонологічного профілю, використання сучасних методик діагностики, здійснення організаційно-методичної та консультативної допомоги.

Професор Л.П. Мартинюк під час обходу в нефрологічному відділенні (2013 рік)

З метою забезпечення високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається впровадження в діагностичний процес комп’ютерної ангіопульмонографії; біопсії нирки, використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Доцент Т.О. Паламар зі студентами 5 курсу здійснює обстеження пацієнта в палаті інтенсивної кардіореанімації (2013 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу профільних відділень. За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування пульмонологічних та нефрологічних хворих.

Здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення ключових завдань в нефрології, які полягають у визначенні клініко-патогенетичних особливостей перебігу порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання залежно від функціонального стану нирок, покращені діагностика та розроблені способи ефективної корекції порушень кальціє-фосфорного обміну на тлі хронічної хвороби нирок з використанням фосфат-зв’язуючих препаратів різних груп, альфакальцидолу та стронцію ранелату, які спрямовані на зменшення ризику переломів, покращання якості життя і виживання таких хворих.

Асистенти І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, аспірінт Л.З. Вонс здійснюють огляд пацієнта у відділенні гемодіалізу (2016 рік)

В нефрологічному відділенні впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмафорезу, гемодіафільтрації, розроблені методи корекції ліпідного спектру крові, психосоматичних розладів у хворих з хронічною хворобою нирок на тлі цукрового діабету 2 - го типу, впроваджено використання Л-карнітину та Нефротекту з метою лікування МІА-синдрому при хронічній хворобі нирок.

Доценти Л.П. Боднар, І.Г. Якубишина та асистент Л.З. Вонс обговорюють виявлені зміни на ЕКГ у пацієнта (2018 рік)

В практику пульмонологічного відділення впроваджено алгоритми лікування бронхообструктивного синдрому та використання наступних діагностичних методик: комп’ютерну томографію органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу, визначення маркерів аутоімунної патології, визначення α1- антитрипсину.

Широко використоуються імунологічні дослідження: визначення кріоглобулінів, титру холодових антитіл, визначення рівнів специфічних IgE до різних алергенів, реакції агломерації, визначення маркерів аутоімунної патології.

В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень широко впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню, який знаходиться безпосередньо в палаті біля хворого. Крім того, відділення оснащено екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат, значно зменшити концентрацію побутових алергенів, що вкрай необхідно хворим на атопічну бронхіальну астму, алергічний бронхіт та інші алергічні захворювання. Для постійного моніторування оксигенації крові у хворих на патологію легень у пульмонологічному відділенні рутинно використовується пульсоксиметр.

Доценти Л.П. Боднар та Л.С. Цибульська під час обходу в пульмонологічному відділенні (2019 рік)

Викладачі кафедри займаються лікувально-профілактичною роботою в університетській лікарні, приймають участь в проведенні клінічних та клініко-патанатомічних конференцій, рецензуванні історій хвороб.

Клініка внутрішньої медицини №3 є організаційно-методичним центром з надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги пацієнтам нефрологічного, кардіологічного та пульмонологічного профілю в області, а також центром стажування лікарів-нефрологів, кардіологів та пульмонологів на робочих місцях, підготовки середнього медичного персоналу.


Ас. С.М.Маслій із студентом 5 курсу та лікарями відділення АІТ ТУЛ здійснюють огляд пацієнта (2020 рік)Проф. Л.П. Мартинюк, доц. Т.В.Лихацька, доц. О.О. Ружицька, ас. Л.З.Вонс із студентами 5 курсу на обході у нефрологічному відділенні ТУЛ (2020 рік)

Ас. С.М.Маслій із студентом 5 курсу Хмілем М.Є . оглядають пацієнтку після кардіохірургічної операції ( 2021 рік)


Професор Л.П. Мартинюк, доц.І.Г. Якубишина, доц. Т.О.Паламар оглядають пацієнткиу під час діалізу (2022рік)

Професор Л.П. Мартинюк , доц. Н.В. Грималюк, доц. Л.П.Боднар, ас. Т.А.Мальська під час обходу в нефрологічному відділенні (2022 рік)