Клінічною базою кафедри є нефрологічне та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Працівники кафедри надають високоспеціалізовану стаціонарну допомогу хворим нефрологічного, пульмонологічного, кардіологічного, ревматологічного профілю, забезпечують планову консультативну та екстрену медичну допомогу.

Станом на 2018 рік на кафедрі працює 1 професор, 8 доцентів, 2 асистенти. Лікувальну роботу виконують в нефрологічному, пульмонологічному, ревматологічному, кардіологічному відділеннях ТУЛ, в лікарні швидкої медичної допомоги, а також в консультативній обласній поліклініці. Працівники кафедри здійснюють консультативні виїзди в райони області як планово, так і по санавіації. Приймають участь в проведенні клінічних та паталогоанатомічних конференцій. Лікувальне навантаження за 2018 рік виконано на 102,7%.

Професор Л.П. Мартинюк під час обходу в нефрологічному відділенні (2013 рік)

З метою забезпечення високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається впровадження в діагностичний процес комп’ютерної ангіопульмонографії; біопсії нирки, використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Доцент Т.О. Паламар зі студентами 5 курсу здійснює обстеження пацієнта в палаті інтенсивної кардіореанімації (2013 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу профільних відділень. За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування пульмонологічних та нефрологічних хворих. Так, в нефрологічному відділенні впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмафорезу, гемодіафільтрації, розроблені алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини залежно від стадії хронічної хвороби нирок, методи корекції ліпідного спектру крові, психосоматичних розладів у хворих з хронічною хворобою нирок на тлі цукрового діабету 2 - го типу, впроваджено використання Л-карнітину та Нефротекту з метою лікування МІА-синдрому при хронічній хворобі нирок.

Асистенти І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, аспірінт Л.З. Вонс здійснюють огляд пацієнта у відділенні гемодіалізу (2016 рік)

Доценти Л.П. Боднар, І.Г. Якубишина та асистент Л.З. Вонс обговорюють виявлені зміни на ЕКГ у пацієнта (2018 рік)

В практику пульмонологічного відділення впроваджено алгоритми лікування бронхообструктивного синдрому та використання наступних діагностичних методик: комп’ютернау томографію органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу, визначення маркерів аутоімунної патології, визначення α1- антитрипсину. В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень за останні 5 років впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню. Відділення оснащене екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат хворим на бронхіальну астму та алергічні захворювання.

Доценти Л.П. Боднар та Л.С. Цибульська під час обходу в пульмонологічному відділенні (2019 рік)