Лікувальна робота

Клінічною базою кафедри є нефрологічне та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Працівники кафедри надають високоспеціалізовану стаціонарну допомогу хворим нефрологічного, пульмонологічного, кардіологічного, ревматологічного профілю, забезпечують планову консультативну та екстрену медичну допомогу.

Професор Мартинюк Л.П. під час обходу в нефрологічному відділенні (2013)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу профільних відділень. За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування пульмонологічних та нефрологічних хворих. Так, в нефрологічному відділенні впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмафорезу, гемодіафільтрації, розроблені алгоритми діагностики і лікування порушень мінерального обміну та патології кісткової тканини залежно від стадії хронічної хвороби нирок, методи корекції ліпідного спектру крові, психосоматичних розладів у хворих з хронічною хворобою нирок на тлі цукрового діабету 2 - го типу, впроваджено використання Л-карнітину та Нефротекту з метою лікування МІА-синдрому при хронічній хворобі нирок.

Асистенти Якубишина І.Г., Ружицька О.О., аспірінт Вонс Л.З. здійснюють огляд пацієнта у відділенні гемодіалізу (2016)

В практику пульмонологічного відділення впроваджено алгоритми лікування бронхообструктивного синдрому та використання наступних діагностичних методик: комп’ютернау томографію органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу, визначення маркерів аутоімунної патології, визначення α1- антитрипсину. В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень за останні 5 років впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню. Відділення оснащене екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат хворим на бронхіальну астму та алергічні захворювання.

Доц. Паламар Т.О. зі студентами 5 курсу здійснює обстеження пацієнта в палаті інтенсивної кардіореанімації (2012)

З метою забезпечення високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається впровадження в діагностичний процес комп’ютерної ангіопульмонографії; біопсії нирки, використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда.