Клінічною базою кафедри є нефрологічне та пульмонологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 1 професор, 8 доцентів, 3 асистенти.

Працівники кафедри надають високоспеціалізовану стаціонарну допомогу хворим нефрологічного, пульмонологічного, кардіологічного, ревматологічного, гастроентерологічного профілю, забезпечують планову консультативну та екстрену медичну допомогу.

Працівники кафедри здійснюють консультативні виїзди в райони області як планово, так і по санавіації. Приймають участь в проведенні клінічних та паталогоанатомічних конференцій.

Лікувальне навантаження за 2018 рік виконано на 102,7%.

Завідувач клінікою професор Л.П.Мартинюк спільно із завідувачами профільних відділень контролюють та забезпечують дотримання стандартів надання високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги пацієнтам нефрологічного та пульмонологічного профілю, використання сучасних методик діагностики, здійснення організаційно-методичної та консультативної допомоги.

Професор Л.П. Мартинюк під час обходу в нефрологічному відділенні (2013 рік)

З метою забезпечення високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим передбачається впровадження в діагностичний процес комп’ютерної ангіопульмонографії; біопсії нирки, використання моноклональної імуномоделюючої терапії у комплексному лікуванні хронічних обструктивних захворювань легень, впровадження алгоритму діагностики хронічних обструктивних захворювань легень у хворих на гострий інфаркт міокарда.

Доцент Т.О. Паламар зі студентами 5 курсу здійснює обстеження пацієнта в палаті інтенсивної кардіореанімації (2013 рік)

Наукові доробки співробітників кафедри стали вагомим внеском у лікувально-консультативну роботу профільних відділень. За останні п’ять років співробітниками кафедри впроваджено більше двадцяти нових методик діагностики та лікування пульмонологічних та нефрологічних хворих.

Здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення ключових завдань в нефрології, які полягають у визначенні клініко-патогенетичних особливостей перебігу порушень мінерального обміну та кісткового ремоделювання залежно від функціонального стану нирок, покращені діагностика та розроблені способи ефективної корекції порушень кальціє-фосфорного обміну на тлі хронічної хвороби нирок з використанням фосфат-зв’язуючих препаратів різних груп, альфакальцидолу та стронцію ранелату, які спрямовані на зменшення ризику переломів, покращання якості життя і виживання таких хворих.

Асистенти І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, аспірінт Л.З. Вонс здійснюють огляд пацієнта у відділенні гемодіалізу (2016 рік)

В нефрологічному відділенні впроваджені в практику алгоритми інтенсивного лікування нефротичного синдрому, а саме пульс-терапії, плазмафорезу, гемодіафільтрації, розроблені методи корекції ліпідного спектру крові, психосоматичних розладів у хворих з хронічною хворобою нирок на тлі цукрового діабету 2 - го типу, впроваджено використання Л-карнітину та Нефротекту з метою лікування МІА-синдрому при хронічній хворобі нирок.

Доценти Л.П. Боднар, І.Г. Якубишина та асистент Л.З. Вонс обговорюють виявлені зміни на ЕКГ у пацієнта (2018 рік)

В практику пульмонологічного відділення впроваджено алгоритми лікування бронхообструктивного синдрому та використання наступних діагностичних методик: комп’ютерну томографію органів грудної клітки, магнітно-ядерний резонанс, УЗД плевральних порожнин, фібробронхоскопію з дослідженням біопсійного матеріалу, визначення маркерів аутоімунної патології, визначення α1- антитрипсину.

Широко використоуються імунологічні дослідження: визначення кріоглобулінів, титру холодових антитіл, визначення рівнів специфічних IgE до різних алергенів, реакції агломерації, визначення маркерів аутоімунної патології.

В практику лікування хворих на бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень широко впроваджено небулайзерну терапію, оксигенотерапію через концентратор кисню, який знаходиться безпосередньо в палаті біля хворого. Крім того, відділення оснащено екосистемою HYLA, що дає можливість створювати в палатах оптимальний мікроклімат, значно зменшити концентрацію побутових алергенів, що вкрай необхідно хворим на атопічну бронхіальну астму, алергічний бронхіт та інші алергічні захворювання. Для постійного моніторування оксигенації крові у хворих на патологію легень у пульмонологічному відділенні рутинно використовується пульсоксиметр.

Доценти Л.П. Боднар та Л.С. Цибульська під час обходу в пульмонологічному відділенні (2019 рік)

Викладачі кафедри займаються лікувально-профілактичною роботою в університетській лікарні, приймають участь в проведенні клінічних та клініко-патанатомічних конференцій, рецензуванні історій хвороб.

Клініка внутрішньої медицини № 3 є організаційно-методичним центром з надання висококваліфікованої спеціалізованої допомоги пацієнтам нефрологічного та пульмонологічного профілю в області, а також центром стажування лікарів-нефрологів та пульмонологів на робочих місцях, підготовки середнього медичного персоналу.