Вас вітає кафедра внутрішньої медицини № 3

Колектив кафедри – 2016 рік, зліва направо лаборант М.Є. Юрковська, доц. О.О. Ружицька, доц. І.Г. Якубишина, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Л.П. Боднар, ас. Л.З. Вонс, доц. Н.В. Грималюк, доц. Т.О. Паламар.

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 1 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова терапія)”;
  • “Внутрішня медицина”;
  • “Професійні хвороби”.


На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;


За спеціальністю:

  • "лікувальна справа" (V, VІ курс);

Форма навчання:

  • Очна.