Вас вітає кафедра внутрішньої медицини № 3

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): доц. О.О.Ружицька, доц. Т.В. Бойко, ас. Л.З. Вонс, ас. С.М. Маслій, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Л.С. Цибульська, доц. Н.В. Грималюк, доц. Л.П. Боднар, доц. Т.О. Паламар, доц. І.Г. Якубишина (2020рік)

Штат кафедри: 1 професор, 7 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова терапія)”;

  • “внутрішня медицина”;

  • “професійні хвороби”;

  • "військово-польова терапія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;

За спеціальністю:

  • "лікувальна справа" (IV, V, VІ курс);

Форма навчання:

  • очна.