Вас вітає кафедра внутрішньої медицини № 3

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3 (зліва направо): лаб. М.Є. Юрковська, доц. О.О. Ружицька, доц. І.Г. Якубишина, зав. кафедри, проф. Л.П. Мартинюк, доц. Л.П. Боднар, ас. Л.З. Вонс, доц. Н.В. Грималюк, доц. Т.О. Паламар (2016 рік)

Штат кафедри: 1 професор, 8 доцентів, 3 асистенти, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • “Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, військова терапія)”;
  • “Внутрішня медицина”;
  • “Професійні хвороби”;
  • "Військово-польова терапія".

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;

За спеціальністю:

  • "лікувальна справа" (IV, V, VІ курс);

Форма навчання:

  • Очна.