Наукові публікації Гончарук

  • Honcharuk Y. V., Hrebenyk M. V. Скринінг фібриляції передсердь, її причинні механізми, аналіз етіологічних чинників і тригерів у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020. № 4. С. 26–31.

  • Гребеник М. В., Гончарук Ю. В. Клінічний портрет пацієнтів із фібриляцією передсердь: дані власних спостережень у когорті хворих із коморбідними артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2021. № 2. С. 49–53.

  • Гребеник М.В., Гончарук Ю.В. Фактори обтяження перебігу фібриляції передсердь при коморбідних артеріальній гіпертензії та цукровому діабеті 2 типу. Запорізький медичний журнал. 2022. Т.24, № 3(132). С. 273-278

  • Гребеник, М. В., Гончарук, Ю. В. (2022). Особливості ремоделювання міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і супутніми артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (1), 75–80.