Якубишина Інна Григорівна

У 1991 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з 1996 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Корекція порушення перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб в залежності від стадії тиреотоксичного серця» за спеціальністю 14.01.13 – ендокринологія медична.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Порушення перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб;

  • Удосконалення ранньої діагностики ускладнення хронічної хвороби нирок.

Є автором і співавтором близько 42 навчально-методичних і наукових публікацій, 1 посібник, 1 інформаційний лист.