Наукові публікації доцента Якубишиної І.Г.

  • Experience of magnesium and L-carnitine combine use for correction of structural and functional heart changes in type 2 diabetic patients with end-stage kidney disease / Susla Oleksandr, Litovkina Zoriana, Yakubyshyna Inna // Journal of education, Health and Sport. -2020.-№10(12).-P. 286-303

  • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

  • High-performance liquid chromatography as an assay method for the investigation of conditions of enalapril maleate extraction by organic solvents / Inna Yakybuchuna, Maria Mykhalkiv, Lilia Logoyda, Iryna Ivanusa, Yuriy Soroka // International Journal of Green Pharmacy Jan-Mar. – 2018. – VOL. 12., №1. – Р. 62-65.

  • Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

  • Науково-дослідна робота – одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою / Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина, О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12–13 травня 2016 року, Тернопіль. – м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. - С. 139-140.

  • Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015 р. – С. 341-342.

  • Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

  • Мартинюк Л.П. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

  • Досвід використання альфакальцидолу для лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу : матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання нефрології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Ялта. – 2012. – Додаток до № 1 (33). – С. 25.

  • Особливості стану кісткової тканини у жінок із хронічними хворобами нирок, які отримують лікування програмним гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, О. С. Мартинюк, А. А. Клим, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко, І. Г. Якубишина, Н. З. Федунь, Т. М. Рогатинська // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», 24 – 25 березня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 51.