Наукові публікації доцента Боднар Л.П.

1. Боднар Я.Я Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умов поліморбідності// Я. Я. Боднар, І.Я. Дзюбановський, Т.К. Головата, П. Я. Боднар, Н.О. Суслова, Л.П. Боднар//Шпитальна хірургія . Журнал імені Л.Я.Ковальчука.- 2018.-№1(81) -С. 5-9

2. А.О. Боб .Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові// А.О. Боб, А. Хоміцька, О. Чучур, Л.Радецька, Л. Боднар, О. Квасніцька, В. Городецький/ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2018. № 1, Ст.141-143

3. Л. Боднар. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури)// Л. Боднар, А. Боб, Р.Боднар, Н. Рега, Т. Боднар//Вісник наукових досліджень. 2018.№2, с. 6-10.

4. Боднар Я.Я. Лейоміосаркома матки ( випадок із практики)// Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. С. Крижан, Л. П. Боднар// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2017.- № 3- С.26-28.

5. Боднар Р.Я. Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окислення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією// Боднар Р.Я., Боднар Л.П.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №3 – С. 107.

6. Степанова Г.М. Терапевтичне навчання пацієнтів з бронхіальною астмою та їхніх родичів елементам догляду та самодогляду / Г.М.Степанова, Л.П. Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2015.- № 1. – С. 36-40.

7. Мартинюк Л.П. Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3. // Л.П. Мартинюк, Л.П.Боднар, Н.В.Грималюк та ін. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМФНЗ України ” Тернопіль ТДМУ» 15-16 червня 2014 р. “ Укрмедкнига ”. -2014 .-С. 206-208.(стаття).

8. Степанова Г.М. Підготовка майбутніх медичних сестер до проведення терапевтичного навчання пацієнтів із бронхіальною астмою в умовах стаціонару. // Г. М. Степанова, Л. П. Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2014. - № 3. – С. 26-30 .

9. Боднар Я.Я. Аналіз показників магістрального кровоплину в артеріях стегно-підколінно-гомілкового сегменту залежно від типу поширеності стенотично-оклюзійного процесу атеросклеротичного ґенезу // Я.Я. Боднар, П.Я. Боднар, Т.В. Єрмакова, Л.П.Боднар. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Морфологічні аспекти ангіології 24-25 жовтня 2013 р. Тернопіль “Укрмедкнига”. - 2013.-С.12-14 (стаття).

10. Ярема Н.І.Рецензія на сучасний національний підручник „Пульмонологія та фтизіатрія” за редакцією Ю.І.Фещенка, В.П.Мельника, .Г.Ільницького./Н.І. Ярема, А.О.Боб, Л.П.Боднар//.Вісник наукових досліджень. -№.4(69).-2012.- С.76-77

11.Боднар Р.Я Гіпокоагулятивний ефект комбінованої терапії з кандесартаном і вобензимом при інфаркті міокарда, асоційованому з гіперурикемією /Боднар Р.Я., Боднар Л.П., Сиваківський М.А.//Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Науково практичний журнал. 2012- №1(16).-С.12-14.

12. В.М. Василюк. Ефективність комплексної терапії хворих на постваготомічні рецидивні виразки, асоційовані з Helicobacter pylori./В.М. Василюк ,В.В.Василюк , В.О.Копитчак, Л.П.Боднар// Вісник наукових досліджень. – 2011.- №3(64).-С.54-55.

13. Боднар Л.П. Особливості перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у ліквідаторів аварії на ЧАЕС/В.М. Василюк, В.В.Василюк , Л.П.Боднар//. Вісник наукових досліджень.- 2010.- №2.- С.12-14.

14. Боднар Я.Я Патоморфологія грипу А/Н1N1 2009 року в Тернопільській області .// Боднар Я.Я, Дацко Т.В., Боднар Л.П., Волошин В.Д. //Науково-практичний медичний журнал “Інфекційні хвороби” 4/2009.-С.42-45

15. Швед М.І. Особливості перебігу та лікування вірусно- бактеріальних пневмоній в умовах епідемії респіраторно-вірусних інфекцій та грипу. // Швед М.І.,Боб А.О., Геряк С.М, Боднар Л.П.,,Мазур Л.П.//Науково-практичний медичний журнал “Інфекційні хвороби” 4/2009.-С.60-65.

16. Кузів О.Є Морфологічні особливості репаративних процесів печінки за тетрахлорметанового гепатозу на фоні повного голодування // Кузів О.Є.,Кузів П.П., Боднар Л.П.,Климчук Л.Ф.// Вісник проблем біології та медицини. – 2006. – Вип.2 – С. 229-231

17. Василюк В.В Особливості перебігу виразкової хвороби асоційований з Helicobacter pylori.// Василюк В.В.,Гаврилюк М.Є.,Боднар Л.П., Василюк В.М. // Вісник наукових досліджень. – 2006. –№ 4 – С.99-102.

18. Кузів П.П.,Досвід організації самостійної роботи на кафедрі шпитальної терапії// Кузів П.П., Ярема Н.З, Боднар Л.П., Радецька Л.В, // Журнал “Медична освіта” Укрмедкнига, 4/2004 – С.30-33

19. Боднар Я.Я.,Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті// Боднар Я.Я., Швед М.І., Боднар Л.П., Кузів О.Є. // Вісник наукових досліджень., Тернопіль. Укрмедкнига, 4(37), 2004. – С. 11 – 13.

20. Мартинюк Л.П Варіанти ураження кісткової тканини та пара щитовидної залози у хворих з хронічною нирковою недостатністю// Мартинюк Л.П., Боднар Я.Я., Боднар Л.П., Сміян С.І. // Український медичний альманах. Луганськ.. 2003. Т.6 - №1. – С. 74-77.

21. Кузів П.П. Деякі показники обміну кальцію та магнію у хворих на гіпертонічну хворобу у процесі розвантажувально-дієтичної терапії.// Кузів П.П., Сливка Ю.І., Боднар Л.П.,Ярема Н.З.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 7.:- Тернопіль.: Укрмедкнига, 2002.-С.73-76.

22. Остапович Н.М. Аналіз ритму серця при загальному зневодненні організму, гіпер- і гіпоосмолярних комах// Остапович Н.М., Боднар Л.П. // Екологічна фізіологія. – 2000. № 1, - С. 3-5

23. Кузів П.П. Стан зсідальної системи крові у кардіологічних хворих у процесі розвантажувально-дієтичної терапії.// Кузів П.П., Дерпак Ю.Ю., Боднар Л.П.,Радецька Л.В.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5 - 2000. – С. 56-60

24. Кузів П.П.Динаміка синдрому ендогенної інтоксиксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії.// Кузів П.П., Сливка Ю.І.,Боднар Л.П., Ярема Н.З.// Медична хімія – 2000. №2. - С.53-55

25. Боднар Я. Я Мофологічні паралелі між виразковою хворобою 12п кишки і остеопорозом.// Боднар Я. Я., Зоря А.В., Боднар Л.П.// Український медичний альманах, 2000. т.3, №3,-С. 21-24

26. Боднар Я. Я. Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневодненні організму// Боднар Я. Я.,Федонюк Я.І., Боднар Л.П.,Творко В.М.// Український медичний альманах, 2000. т.3, №3,-С. 24-27.

27. Боднар Я.Я. Функціональна морфологія міокарда при дегідратаційному стресі у щурів з різними типами вегетативної регуляції серцевого ритму. // Данильчук Р.Б., Боднар Я.Я., Боднар Л.П.// Вісник морфології. Вінницький державний медичний університет. 1999.- № 5 – 1. – С. 50-51

28. Данильчук Р.Б Огляд зарубіжної медичної літератури з проблеми структури світової смертності і ймовірним демографічним прогнозом до 2025 р.// Данильчук Р.Б.,Данильчук Л.Н., Боднар Л.П.// Вісник морфології. Вінницького державного медичного університету. 1999.- № 1.– С. 171-172

29. Остапович Н.М. Біохімічні дослідження гомогенату серця щурів різного віку при експериментальному зневодненні організму// Остапович Н.М., Боднар Л.П.// Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. Випуск 9 – Ужгород. – 1999. – С. – 35-36

30. П’ятикоп Г.І Морфофункціональні зміни тонкої кишки у щурів в умовах експериментального гіпертироідизму // П’ятикоп Г.І., Боднар Л.П. // Галицький лікарський вісник. – 1999 Т.6 – 3– С. 107

31. Боднар Л.П До мембранної концепції патогенезу ураження серця при експериментальних гіпер- і гіпоосмолярних комах//Боднар Л.П.// Медична хімія. – 1999.- № 1, –С. 42-45

32. Кузів П.П. Вегетативний баланс у хворих гіпертонічною хворобою в процесі розвантажувально-дієтичної терапії.// Кузів П.П., Сливка Ю.І., Боднар Л.П. //Вісник наукових досліджень.- 1996. - №2-С.41-43.