Наукові публікації доцента Боднар Л.П.

 • Histological changes in muscules during the lower extremites thrombosis in individuals with gastrointestinal tract cancer / Petro Bodnar, Yaroslav Bodnar, Tetiana Bodnar, Yurii Soroka, Liudmyla Bodnar // International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences – 2021, - 10(3): 15-19

 • Стан фібринолітичної системи плазми крові при неопластичній інтоксикації на фоні експериментального флеботромбозу/ Боднар П.Я., Кліщ І.М., Я. Я. Боднар, Т.В. Боднар, Боднар Л.П.// Вісник морської медицини. -2021.- №2.- С.9-14

 • Морфологічні особливості м’язового та стромального компонентів міокарда залежно від віку за умов експериментальної гіперхолестеролемії / О. І.Гладій, Я. Я. Боднар, Л. П. Боднар // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2021.- № 1.- С. 47-52.

 • Вплив метаболічної терапії на ліпідний спектр крові у хворих на остеоартрит, поєднаний з ішемічною хворобою серця/Сміян С.І, Боднар Р.Я., Боднар Л.П.// Український кардіологічний журнал. –2019.-Т.26- С. 55-56.

 • Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету. Клінічний випадок/ Беденюк А., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Боднар Л.П., Футуйма Ю.М.// Шпитальна хірургія . Журнал імені Л.Я. Ковальчука.- 2019.-№4(88)/. -С. 98-101

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • Сімейна кістозна гіпоплазія легень: клінічне спостереження/ Л.П..Боднар, Я.Я.Боднар, Ю.М.Орел, П.Я.Боднар// Шпитальна хірургія . Журнал імені Л.Я.Ковальчука. - 2018. - №4(84) - С. 107-110.

 • Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури) / Л.Боднар, А.Боб, Р.Боднар, Н.Рега, Т.Боднар// Вісник наукових досліджень. - 2018.- №2. - С. 6-10.

 • Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові / А.О.Боб, А.Хоміцька, О.Чучур, Л.Радецька, Л.Боднар, О.Квасніцька, В.Городецький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- № 1.- Ст.141-143.

 • Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умов поліморбідності/ Я. Я. Боднар, І.Я.Дзюбановський, Т.К.Головата, П. Я. Боднар, Н.О.Суслова, Л.П. Боднар//Шпитальна хірургія . Журнал імені Л.Я.Ковальчука.- 2018.- №1(81) - С. 5-9.

 • Лейоміосаркома матки ( випадок із практики)/ Я. Я. Боднар, Ю. М. Орел, П. С. Крижан, Л. П. Боднар// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2017.- № 3- С.26-28.

 • Ефективність впливу вобензиму та кандесартану на процеси вільнорадикального окислення ліпідів і білків у хворих на гострий інфаркт міокарда, поєднаний з гіперурикемією// Боднар Р.Я., Боднар Л.П.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. - №3 – С. 107.

 • Терапевтичне навчання пацієнтів з бронхіальною астмою та їхніх родичів елементам догляду та самодогляду / Г.М.Степанова, Л.П. Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2015.- № 1. – С. 36-40.

 • Підготовка майбутніх медичних сестер до проведення терапевтичного навчання пацієнтів із бронхіальною астмою в умовах стаціонару. / Г. М. Степанова, Л. П. Боднар // Медсестринство. Науково-практичний журнал. – 2014. - № 3. – С. 26-30.

 • Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3. / Л.П. Мартинюк, Л.П.Боднар, Н.В.Грималюк та ін. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції “Досягнення та перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМФНЗ України ” Тернопіль ТДМУ» 15-16 червня 2014 р. “ Укрмедкнига ”. -2014 .- С. 206-208.

 • Аналіз показників магістрального кровоплину в артеріях стегно-підколінно-гомілкового сегменту залежно від типу поширеності стенотично-оклюзійного процесу атеросклеротичного ґенезу / Я.Я. Боднар, П.Я. Боднар, Т.В. Єрмакова, Л.П.Боднар. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції. Морфологічні аспекти ангіології 24-25 жовтня 2013 р. Тернопіль “Укрмедкнига”. - 2013.- С.12-14.

 • Гіпокоагулятивний ефект комбінованої терапії з кандесартаном і вобензимом при інфаркті міокарда, асоційованому з гіперурикемією /Боднар Р.Я., Боднар Л.П., Сиваківський М.А.//Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2012- №1(16).- С.12-14.

 • Рецензія на сучасний національний підручник „Пульмонологія та фтизіатрія” за редакцією Ю.І.Фещенка, В.П.Мельника, .Г.Ільницького., Н.І. Ярема, А.О.Боб, Л.П.Боднар//. Вісник наукових досліджень. - №.4(69).- 2012.- С.76-77.

 • Ефективність комплексної терапії хворих на постваготомічні рецидивні виразки, асоційовані з Helicobacter pylori./В.М. Василюк ,В.В.Василюк , В.О.Копитчак, Л.П.Боднар// Вісник наукових досліджень. – 2011.- №3(64).-С.54-55.

 • Особливості перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у ліквідаторів аварії на ЧАЕС/В.М. Василюк, В.В.Василюк , Л.П.Боднар//. Вісник наукових досліджень. - 2010.- №2.- С.12-14.

 • Особливості перебігу та лікування вірусно- бактеріальних пневмоній в умовах епідемії респіраторно-вірусних інфекцій та грипу. / Швед М.І.,Боб А.О., Геряк С.М, Боднар Л.П.,,Мазур Л.П.//Науково-практичний медичний журнал “Інфекційні хвороби”.- 4/2009.- С.60-65.

 • Особливості перебігу виразкової хвороби асоційований з Helicobacter pylori./ Василюк В.В., Гаврилюк М.Є.,Боднар Л.П., Василюк В.М. // Вісник наукових досліджень. – 2006. –№ 4 – С.99-105.

 • Патоморфологія грипу А/Н1N1 2009 року в Тернопільській області / Боднар Я.Я, Дацко Т.В., Боднар Л.П., Волошин В.Д. //Науково-практичний медичний журнал “Інфекційні хвороби”.- 4/2009.- С.42-45.

 • Морфологічні особливості репаративних процесів печінки за тетрахлорметанового гепатозу на фоні повного голодування / Кузів О.Є. ,Кузів П.П., Боднар Л.П., Климчук Л.Ф.// Вісник проблем біології та медицини. – 2006. – Вип.2 – С. 229-231.

 • Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті/ Боднар Я.Я., Швед М.І., Боднар Л.П., Кузів О.Є. // Вісник наукових досліджень. 2004. –№4(37). - С. 11 – 13

 • Досвід організації самостійної роботи на кафедрі шпитальної терапії/ Кузів П.П., Ярема Н.З, Боднар Л.П., Радецька Л.В, // Журнал “Медична освіта” – 2004. - №4 – С. 30-33.

 • Варіанти ураження кісткової тканини та пара щитовидної залози у хворих з хронічною нирковою недостатністю/ Мартинюк Л.П., Боднар Я.Я., Боднар Л.П., Сміян С.І. // Український медичний альманах. -2003. Т.6 - №1. – С. 74-77.

 • Деякі показники обміну кальцію та магнію у хворих на гіпертонічну хворобу у процесі розвантажувально-дієтичної терапії./ Кузів П.П., Сливка Ю.І., Боднар Л.П.,Ярема Н.З.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2002.- №2-С.73-76.

 • Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневодненні організму/ Боднар Я. Я.,Федонюк Я.І., Боднар Л.П.,Творко В.М.// Український медичний альманах.- 2000.- т.3.- №3.- С. 24-27.

 • Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб. Посібник під загальною редакцією проф. А.В.Єпішина. Тернопіль.: Поліграфіст, 1998. – 141с.

 • Мофологічні паралелі між виразковою хворобою 12п кишки і остеопорозом./ Боднар Я. Я., Зоря А.В., Боднар Л.П.// Український медичний альманах. 2000. -Т.3, №3.- С. 21-24.

 • Динаміка синдрому ендогенної інтоксиксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії. / Кузів П.П., Сливка Ю.І.,Боднар Л.П., Ярема Н.З.// Медична хімія. – 2000.- №2. - С.53-55.

 • Стан зсідальної системи крові у кардіологічних хворих у процесі розвантажувально-дієтичної терапії./ Кузів П.П., Дерпак Ю.Ю., Боднар Л.П.,Радецька Л.В.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Випуск 5. - 2000. – С. 56-60.

 • Аналіз ритму серця при загальному зневодненні організму, гіпер- і гіпоосмолярних комах / Остапович Н.М., Боднар Л.П. // Екологічна фізіологія. – 2000.- № 1. - С. 3-5.

 • До мембранної концепції патогенезу ураження серця при експериментальних гіпер- і гіпоосмолярних комах/Боднар Л.П.// Медична хімія. – 1999.- № 1. – С. 42-45.

 • Морфофункціональні зміни тонкої кишки у щурів в умовах експериментального гіпертироідизму / П’ятикоп Г.І., Боднар Л.П. // Галицький лікарський вісник. – 1999.- Т.6 – С. 107.

 • Біохімічні дослідження гомогенату серця щурів різного віку при експериментальному зневодненні організму/ Остапович Н.М., Боднар Л.П.// Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”. Випуск 9 – Ужгород. – 1999. – С. 35-36.

 • Огляд зарубіжної медичної літератури з проблеми структури світової смертності і ймовірним демографічним прогнозом до 2025 р./ Данильчук Р.Б.,Данильчук Л.Н., Боднар Л.П. // Вісник морфології. Вінницького державного медичного університету. - 1999.- № 1.– С. 171-172.

 • Функціональна морфологія міокарда при дегідратаційному стресі у щурів з різними типами вегетативної регуляції серцевого ритму. / Данильчук Р.Б., Боднар Я.Я., Боднар Л.П. // Вісник морфології. Вінницький державний медичний університет. - 1999.- № 5 – 1. – С. 50-51.

 • Вегетативний баланс у хворих гіпертонічною хворобою в процесі розвантажувально-дієтичної терапії. / Кузів П.П., Сливка Ю.І., Боднар Л.П. //Вісник наукових досліджень.- 1996. - №2 - С. 41-43.