Бойко Тетяна Василівна

У 2004 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю „Лікувальна справа”.

Кандидат медичних наук з 2008 року.

Кандидатська дисертація на тему: „Остеопороз і остеопенічний синдром у хворих на поєднану патологію гастродуоденопанкреатичної зони і печінки та їх корекція” зі спеціальності 14.01.02 - внутрішні хвороби.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Зміни МЩКТ при коморбідній патології органів травлення;

  • Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення.

Є автором і співавтором близько 180 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 3 посібника, 1 рацпропозиції, 2 інформаційних листа.