Наукові публікації доцента Бойко Т.В.

 • Sergiy I. Klymnyuk, Leonid A. Hryshchuk, Mukola O. Vynnychuk, Tetiana V. Boiko, Iryna V. Smachylo, Galyna V. Lykhatska, Ivan I. Smachylo. DIAGNOSTIC CHEMORESISTANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE TERNOPIL REGION OF UKRAINE //Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 5, MAY 2020. - P. 959-963. (Scopus)

 • T.A. Zayets T. V. Boiko, S. V. Dzyha, H. H. Habor. Characteristics of biligenic function of liver in response to cranio-skeletal trauma complicated by Haemorrhage// Вісник медичних і біологічних досліджень.- 2019. - №1. – С.58-62.

 • Evaluation Of Efficiency Of Imiglucerase (Cerezyme) In The Treatment Of Gaucher Disease (Case Reports And Review Of The Literature) / Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. // Georgian Medical News. – 2018. – Vol. 2(275). – P. 69-73.

 • Cпосіб користування підключичним катетером для тривалих вливань з двома рядами вивідних отворів / Коптюх В.В., Савченко І.П., Бойко Т.В. та інші. Патент на корисну модель. - бюлетень №13.- 2018. - 4 с.

 • Досвід освоєння практичних навичків і особливості індивідуальної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Бойко Т.В. // Медична освіта. - 2017. -№ 4 – С.70-73.

 • Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабильности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий / Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок Н.Б., Левицька Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. // Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 4(265). – P. 46-54.

 • Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis / Hryshchuk I., Okusok O.,Boiko T., Lykhatska H., Radetska L.// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 10(271). – P. 49-55. (Scopus)

 • Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби /Бойко Т.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2017.− №2.−С.8-11.

 • Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення / Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень. - 2017 № 2.−С.29−31.

 • Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів з гемобластозами / Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень. - 2017 № 3.−С.30-35

 • Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3 /Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. // Медична освіта 2016.− № 1.− С. 85-86.

 • Індекс маси тіла , як пре- диктор формування вторинного остеопорозу у хворих на поєднану патологію органів травлення / Бойко Т.В.// Вісник наукових досліджень.−2014.−№2.−С. 44−46.

 • Предиктори розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення / Бойко Т.В.// Галицький лікарський вісник.− 2014.− № 4.− С. 9−11.

 • Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом/Лихацька Г.В., Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30.

 • Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти / Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Бойко Т.В.// Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60.

 • Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення /Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Бойко Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.-С.206-212.

 • Роль В-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії / О.В. Давидович, Н.В. Давидович, В.О. Лихацька, Бойко Т.В. // Раціональна фармакотерапія, 2012.−№ 4 (25).−С.47−49.

 • Динаміка клінічних та денситометричних показників кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони і печінки з остеопенією та їх корекція / Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ, жур фонд: вип. 45.-2011.-С.28-30.

 • Вплив комплексної терапії із застосуванням тіатріазоліну на клініко-біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу 12-ти палої кишки в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом /Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В. // Запорізький мед. журнал.−2010.−Т. 12, № 5.− С. 77−79.

 • Динаміка стану біоценозної екосистеми кишечника у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії /Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень.−2010.−№ 3.−С.17−19.

 • Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів / Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, вип. 44 Дніпропетровськ.−2010,− С.15−16.

 • Імуномоделювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом / Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.// Вісник наукових досліджень.−2009.−№4.−С.29− 33.

 • Шляхи оптимізації викладання предмета на кафедрі внутрішньої медицини / Швед М.І., Пасечко Н.В., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Медична освіта.– 2008. – № 2.– С. 21–24.

 • Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”.−2007.− вип.. 38..− С.241−245.

 • Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на поєднану патологію органів травлення та їх корекція /Лихацька Т.В. // Медична хімія. – 2006. – № 4. – С. 112 – 114.

 • Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція /Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 4. – С. 5 – 6.

 • Динаміка клініко-біохімічних показників, мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на виразкову хворобу з морфо-функціональними змінами печінки /Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія”. - вип. 36. – Дніпропетровськ: Жур фонд, 2005. – С. 449 - 455.

 • Порушення мінералізації кісток та їх корекція у пацієнтів на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу/ Швед М.І., Лихацька Г.В., Гевко О.В., Лихацька Т.В. // Українські медичні вісті. – Т. 7, 2005. – С. 148.

 • Клініко-біохімічні показники та стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2005. – Вип. 36. – С. 443 – 449.

 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони /Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 51 – 53.

 • Клініко-біохімічна оцінка синдрому ендогенної інтоксикації при хронічних гастродуоденітах і панкреатитах /Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 58 – 61.

 • Порушення перекисного окиснення ліпідів і імунного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу при морфо-функціональних змінах печінки / Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Галицький лікарський вісник.– 2004. – Т 11, №1.– С. 115–117.

 • Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту (огляд літератури) / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень, 2004. – № 1. – С. 42 – 45.

 • Принципи лікування панкреатитів (огляд літератури) / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень, 2004. – № 3. – С. 6 – 9.

 • Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастродуоденіт з остеодефіцитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Сучасна гастроентерологія. – 2004. – № 5. – С. 23 – 25.

 • Зміни функціонального стану печінки та їх корекція у хворих на виразкову хворобу / Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. //Галицький лікарський вісник.– 2004, Т. 11, №2.– С.106–108.