Наукові публікації доцента Бойко Т.В.

1. Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. EVALUATION OF EFFICIENCY OF IMIGLUCERASE (CEREZYME) IN THE TREATMENT OF GAUCHER DISEASE (CASE REPORTS AND REVIEW OF THE LITERATURE) Georgian Medical News. – 2018. – Vol. 2(275). – P. 69-73. (Scopus)

2. Cпосіб користування підключичним катетером для тривалих вливань з двома рядами вивідних отворів. Коптюх В.В., Савченко І.П., Бойко Т.В. та інші. Патент на корисну модель. - бюлетень №13.- 2018. - 4 с.

3. Бойко Т.В. Досвід освоєння практичних навичків і особливості індивідуальної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №3// Медична освіта. - 2017. -№ 4 – С.70-73.

4. Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок Н.Б., Левицька Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабильности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 4(265). – P. 46-54. (Scopus)

5. Hryshchuk I., Okusok O.,Boiko T., Lykhatska H., Radetska L.Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 10(271). – P. 49-55. (Scopus)

6. Бойко Т.В. Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби// Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2017 .−№2.−С.8-11.

7. Бойко Т.В. Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення// Вісник наукових досліджень. - 2017 № 2.−С.29−31.

8. Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Бойко Т.В. Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів з гемобластозами// Вісник наукових досліджень. - 2017 № 3.−С.30-35

9. Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3// Медична освіта 2016.− № 1.− С.85-86.

10. Бойко Т.В.Індекс маси тіла , як пре- диктор формування вторинного остеопорозу у хворих на поєднану патологію органів травлення// Вісник наукових досліджень.−2014.−№2.−С. 44−46.

11. Бойко Т.В.Предиктори розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення// Галицький лікарський вісник.− 2014.− № 4.− С. 9−11.

12. Лихацька Г.В., Бойко Т.В. Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом// Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30.

13. Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Бойко Т.В.Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти// Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60.

14. Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Бойко Т.В. Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.-С.206-212.

15 О.В. Давидович, Н.В. Давидович, В.О. Лихацька, Бойко Т.В. Роль В-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії// Раціональна фармакотерапія, 2012.−№ 4 (25).−С.47−49.

16. Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. Динаміка клінічних та денситометричних показників кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони і печінки з остеопенією та їх корекція// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ, жур фонд: вип. 45.-2011.-С.28-30.

17. Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Вплив комплексної терапії із застосуванням тіатріазоліну на клініко-біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу 12-ти палої кишки в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом// Запорізький мед. журнал.−2010.−Т. 12, № 5.− С. 77−79.

18. Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Динаміка стану біоценозної екосистеми кишечника у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії// Вісник наукових досліджень.−2010.−№ 3.−С.17−19.

19. Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів// Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, вип. 44 Дніпропетровськ.−2010,− С.15−16.

20. Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.Імуномоделювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом// Вісник наукових досліджень.−2009.−№4.−С.29− 33.

21. Швед М.І., Пасечко Н.В., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Шляхи оптимізації викладання предмета на кафедрі внутрішньої медицини// Медична освіта.– 2008. – № 2.– С. 21–24.

22. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення// Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”.−2007.− вип.. 38..− С.241−245.

23. Лихацька Т.В. Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на поєднану патологію органів травлення та їх корекція // Медична хімія. – 2006. – № 4. – С. 112 – 114.

24 Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 4. – С. 5 – 6.

25. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Динаміка клініко-біохімічних показників, мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на виразкову хворобу з морфо-функціональними змінами печінки// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія”. - вип. 36. – Дніпропетровськ: Жур фонд, 2005. – С. 449 - 455.

26. Швед М.І., Лихацька Г.В., Гевко О.В., Лихацька Т.В. Порушення мінералізації кісток та їх корекція у пацієнтів на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу// Українські медичні вісті. – Т. 7, 2005. – С. 148.

27. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічні показники та стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом// Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2005. – Вип. 36. – С. 443 – 449.

28. Лихацька Т.В. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони// Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 51 – 53.

29. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Клініко-біохімічна оцінка синдрому ендогенної інтоксикації при хронічних гастродуоденітах і панкреатитах // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 58 – 61.

30. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Порушення перекисного окиснення ліпідів і імунного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу при морфо-функціональних змінах печінки// Галицький лікарський вісник.– 2004. – Т 11, №1.– С. 115–117.

31. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту (огляд літератури)// Вісник наукових досліджень, 2004. – № 1. – С. 42 – 45.

32. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Принципи лікування панкреатитів (огляд літератури)// Вісник наукових досліджень, 2004. – № 3. – С. 6 – 9.

33. Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастродуоденіт з остеодефіцитом// Сучасна гастроентерологія. – 2004. – № 5. – С. 23 – 25.

34. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. Зміни функціонального стану печінки та їх корекція у хворих на виразкову хворобу //Галицький лікарський вісник.– 2004, Т. 11, №2.– С.106–108.