Наукові публікації доцента Бойко Т.В.

 • Diagnostic chemoresistant mycobacterium tuberculosis in Ternopil region of Ukraine / Sergiy I. Klymnyuk, Leonid A. Hryshchuk, Mukola O. Vynnychuk, Tetiana V. Boiko, Iryna V. Smachylo, Galyna V. Lykhatska, Ivan I. Smachylo. //Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIII, Issue 5, May 2020. - P. 959-963. (Scopus)

 • Characteristics of biligenic function of liver in response to cranio-skeletal trauma complicated by Haemorrhage / T.A. Zayets T. V. Boiko, S. V. Dzyha, H. H. Habor. // Вісник медичних і біологічних досліджень.- 2019. - №1. – С.58-62.

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • Evaluation Of Efficiency Of Imiglucerase (Cerezyme) In The Treatment Of Gaucher Disease (Case Reports And Review Of The Literature) / Samohalska O., Kornaga S., Mandziy Z., Boiko T., Radetska L. // Georgian Medical News. – 2018. – Vol. 2(275). – P. 69-73.

 • Cпосіб користування підключичним катетером для тривалих вливань з двома рядами вивідних отворів / Коптюх В.В., Савченко І.П., Бойко Т.В. та інші. Патент на корисну модель. - бюлетень №13.- 2018. - 4 с.

 • Досвід освоєння практичних навичків і особливості індивідуальної роботи студентів 5-го курсу медичного факультету на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Бойко Т.В. // Медична освіта. - 2017. -№ 4 – С.70-73.

 • Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабильности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий / Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок Н.Б., Левицька Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. // Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 4(265). – P. 46-54.

 • Functional hepatic disorders in the patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis / Hryshchuk I., Okusok O.,Boiko T., Lykhatska H., Radetska L.// Georgian Medical News. – 2017. – Vol. 10(271). – P. 49-55. (Scopus)

 • Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби /Бойко Т.В. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.−2017.− №2.−С.8-11.

 • Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих на коморбідну патологію органів травлення / Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень. - 2017 № 2.−С.29−31.

 • Використання комбінованого гепатопротектора «Гепадиф» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів з гемобластозами / Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень. - 2017 № 3.−С.30-35

 • Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3 /Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. // Медична освіта 2016.− № 1.− С. 85-86.

 • Індекс маси тіла , як пре- диктор формування вторинного остеопорозу у хворих на поєднану патологію органів травлення / Бойко Т.В.// Вісник наукових досліджень.−2014.−№2.−С. 44−46.

 • Предиктори розвитку структурно-функціональних змін кісткової тканини у хворих на поєднану патологію органів травлення / Бойко Т.В.// Галицький лікарський вісник.− 2014.− № 4.− С. 9−11.

 • Предиктори розвитку змін структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт в поєднанні з хронічним панкреатитом/Лихацька Г.В., Бойко Т.В. // Вісник наукових досліджень.−2013.−№4.−С. 28−30.

 • Динаміка клініко-біохімічних показників у хворих на цироз печінки під впливом комплексної терапії із застосуванням урсодезоксихолевої кислоти / Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Бойко Т.В.// Гастроентерологія.− 2013.− № 4 (50).− С.57−60.

 • Зміни біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини хворих на поєднану патологію органів травлення /Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Бойко Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник.- Дніпропетровськ.-Журфонд: вип. 46.- 2012.-С.206-212.

 • Роль В-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії / О.В. Давидович, Н.В. Давидович, В.О. Лихацька, Бойко Т.В. // Раціональна фармакотерапія, 2012.−№ 4 (25).−С.47−49.

 • Динаміка клінічних та денситометричних показників кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони і печінки з остеопенією та їх корекція / Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ, жур фонд: вип. 45.-2011.-С.28-30.

 • Вплив комплексної терапії із застосуванням тіатріазоліну на клініко-біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу 12-ти палої кишки в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом /Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В. // Запорізький мед. журнал.−2010.−Т. 12, № 5.− С. 77−79.

 • Динаміка стану біоценозної екосистеми кишечника у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії /Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень.−2010.−№ 3.−С.17−19.

 • Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів / Швед М.І., Лихацька Г.В., Фуртель В.О., Лихацька Т.В. // Гастроентерологія, Міжвідомчий збірник, вип. 44 Дніпропетровськ.−2010,− С.15−16.

 • Імуномоделювальна здатність триовіту у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом / Швед М.І., Лихацька Г.В., Смачило І.В., Лихацька Т.В.// Вісник наукових досліджень.−2009.−№4.−С.29− 33.

 • Шляхи оптимізації викладання предмета на кафедрі внутрішньої медицини / Швед М.І., Пасечко Н.В., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Медична освіта.– 2008. – № 2.– С. 21–24.

 • Корекція остеопоротичних змін у хворих на поєднану патологію органів травлення / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”.−2007.− вип.. 38..− С.241−245.

 • Зміни показників ендогенної інтоксикації у хворих на поєднану патологію органів травлення та їх корекція /Лихацька Т.В. // Медична хімія. – 2006. – № 4. – С. 112 – 114.

 • Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів та їх корекція /Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Галицький лікарський вісник. – 2006. – № 4. – С. 5 – 6.

 • Динаміка клініко-біохімічних показників, мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на виразкову хворобу з морфо-функціональними змінами печінки /Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія”. - вип. 36. – Дніпропетровськ: Жур фонд, 2005. – С. 449 - 455.

 • Порушення мінералізації кісток та їх корекція у пацієнтів на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу/ Швед М.І., Лихацька Г.В., Гевко О.В., Лихацька Т.В. // Українські медичні вісті. – Т. 7, 2005. – С. 148.

 • Клініко-біохімічні показники та стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним панкреатитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2005. – Вип. 36. – С. 443 – 449.

 • Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони /Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень. – 2005. – № 3. – С. 51 – 53.

 • Клініко-біохімічна оцінка синдрому ендогенної інтоксикації при хронічних гастродуоденітах і панкреатитах /Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Медична хімія. – 2005. – Т. 7, № 3. – С. 58 – 61.

 • Порушення перекисного окиснення ліпідів і імунного статусу та їх корекція у хворих на виразкову хворобу при морфо-функціональних змінах печінки / Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. // Галицький лікарський вісник.– 2004. – Т 11, №1.– С. 115–117.

 • Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту (огляд літератури) / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень, 2004. – № 1. – С. 42 – 45.

 • Принципи лікування панкреатитів (огляд літератури) / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Вісник наукових досліджень, 2004. – № 3. – С. 6 – 9.

 • Порівняльна характеристика ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит і гастродуоденіт з остеодефіцитом / Андрейчин С.М., Лихацька Т.В. // Сучасна гастроентерологія. – 2004. – № 5. – С. 23 – 25.

 • Зміни функціонального стану печінки та їх корекція у хворих на виразкову хворобу / Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В. //Галицький лікарський вісник.– 2004, Т. 11, №2.– С.106–108.