Грималюк Наталія Василівна

У 1997 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук з квітня 1995 року .

Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-імунологічні особливості перебігу ревматоїдного артриту з супутньою HBs-антигенемією та їх корекція реафероном» за спеціальністю 14.01.12 - «Ревматологія».

Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році.

Напрямок наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Лікування ревматологічної патології імунобіологічними препаратами.

  • Діагностика та лікування остеопорозу.

Є автором та співавтором близько 100 навчально-методичних та наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель, 2 посібники.