Наукові публікації асистента Чайковської (Козій) М.І.

 1. Чайковська М.І. Зв’язок запалення та нутриційного статусу хворих із фактором росту фібробластів 23 при хронічній хворобі нирок / Чайковська М.І., Мартинюк Л.П., Якубишина І.Г. // Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 7 червня 2018 року). – С. 79 – 80.
 2. Чайковська М. І. Зв’язок фактора росту фібробластів 23 та ліпідного обміну при хронічній хворобі нирок / М. І. Чайковська, Л. П. Мартинюк // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №2 (58). – С. 34 – 41.
 3. Чайковська М.І. Феритин, запалення та ФРФ-23 при хронічній хворобі нирок // Вісник наукових досліджень. – 2018. - № 2. – С. 46 – 50.
 4. Чайковська М.І. Особливості нутриційного статусу у хворих із хронічною хворобою нирок: зв’язок із інтерлейкіном-6 та фактором росту фібробластів 23 // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018 - № 2. – С. 33 – 39.
 5. Chaikovska M.I. Fibroblast growth factor 23 and inflammation in chronic kidney disease / Chaikovska M.I., Martynyuk L.P. // East European Scientific Journal. – 2018. - № 3 (31). – С. 38 – 44.
 6. Чайковська М.І. Фактор росту фібробластів 23 як ранній маркер розвитку мінерально-кісткових порушень при хронічній хворобі нирок / Чайковська М.І., Мартинюк Л.П. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №1 (57). – С. 44 – 47.
 7. Mariana Koziy, Liliya Martynyuk, Oksana Ruzhytska, Sergii Butvyn. Relationship between c-terminal FGF-23 and PTH in CKD // Final Program of ERA-EDTA 54-th Congress. Madrid.- 2017. – P. 354.
 8. Mariana Koziy, Liliya Martynyuk. Effect of levocarnitine on lipid metabolism and oxidative stress in patients with chronic kidney disease // Final Program of ERA-EDTA 52-nd Congress. London.- 2015. – P. 277.
 9. Мартинюк Л. П., Козій М. І. Оксидативний стрес у хворих на ХХН // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції « Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології». Тернопіль. – 2014. – С. 18.
 10. Козій М. Перекисне окислення ліпідів та система антиоксидантного захисту у хворих на ХХН // XVIII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Тернопіль. – 2014. - С. 21.
 11. Мартинюк Л. П., Ружицька О. О., Козій М. І., Гніздюх Р. В. Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН // VІІ національний конгрес «Людина та ліки – Україна - 2014». Київ. – 2014. – C. 26 – 27.
 12. Козий М., Смиян С. Первичный остеоартроз: мониторинг плейотропных эффектов нестероидных противовоспалительных препаратов // Материалы VI научно-практической конференции молодых ученых с международным участием, посвященной 95-летию кафедры внутренних болезней №1, «Завадские чтения». Ростов-на-Дону. – 2011. – С. 83-84.
 13. Сміян С., Слаба У., Грималюк Н., Гусак С., Задорожна Л., Маховська О., Легка Л., Антюк Ж., Козій М. Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів // Галицький лікарський вісник. Івано-Франківськ. – 2010. – Т.17, №4. – С. 72-73.
 14. Сміян С., Маховська О., Задорожна Л., Легка Л., Антюк Ж., Козій М., Цибік О., Алі Джавад. Оцінка коагуляцій них властивостей крові у пацієнтів з остеоартрозом в поєднанні з дисліпідемією за умов використання різних НПЗП // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Тернопіль. – 2010. – С. 68-69.
 15. Хара М., Сатурська Г., Козій М., Бурик Р. Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль. – 2010. - № 2. – С. 154.
 16. Козій М., Гусак С. Оцінка плейотропних ефектів НПЗП при первинному остеоартрозі // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2011. – С. 23.
 17. Козій М. Визначення рівня тривожності у студентів-медиків з різними типами темпераменту // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2008. – С. 110.
 18. Козій М. Структурно-метаболічні зміни у довгих трубчастих кістках при реадаптації 12 тижнів після перенесеного загального зневоднення важкого ступеня // Х Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2006. – С. 210.