Наукові публікації професора Мартинюк Л.П.

 • Корекція системного запалення та білково-енергетичної недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок / М. І. Чайковська, Л. П. Мартинюк // Український журнал нефрології та діалізу. – 2019. - №2 (62). – С. 41 – 48.

 • Levocarnitine treatment combined with aminoacids and the lipid metabolism changes in patients with chronic kidney disease / Chaikovska M.I., Martynyuk L.P. // East European Scientific Journal. – 2019. - № 6 (46). – P. 67 – 70.

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • Зв’язок фактора росту фібробластів 23 та ліпідного обміну при хронічній хворобі нирок / М. І. Чайковська, Л. П. Мартинюк // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №2 (58). - C. 34-40 .

 • Фактор росту фібробластів 23 як ранній маркер розвитку мінерально-кісткових порушень при хронічній хворобі нирок / Чайковська М.І., Мартинюк Л.П. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - №1 (57). – С. 44 – 47.

 • Fibroblast growth factor 23 and inflammation in chronic kidney disease / Chaikovska M.I., Martynyuk L.P. // East European Scientific Journal. – 2018. - № 3 (31). – С. 38 – 44.

 • Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. – 2018. – Volume 33. – Issue suppl 1. – P. 50.

 • Martynyuk L. P., Vons L. Z., Ruzhytska O. O. The effect of L- arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – Volume 3. – Issue 1. – P. 22–25

 • Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 73-74.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – Vol. 1. – № 3 (7). – С. 20-24.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л.З., Водвуд В. К. Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 4. – С. 32-35.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1. – С. 99-101.

 • Науково-дослідна робота – одна з основних ланок формування фахівця з вищою освітою / Л. П. Мартинюк, Б. Г. Насалик, Л. П. Боднар, Н. В. Грималюк, Т. О. Паламар, І. Г. Якубишина, О. О. Ружицька, Л. С. Цибульська // Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), 12–13 травня 2016 року, Тернопіль. – м. Тернопіль: Укрмедкнига.– 2016. - С. 139-140.

 • Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

 • Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

 • Мартинюк Л.П., Лихацька В.О., Бойко Т.В. Самостійна робота студентів на кафедрі внутрішньої медицини № 3// Медична освіта 2016.− № 1.− С. 85-86.

 • Клінічне мислення у студентів на кафедрі внутрішньої медицини №3 / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк, Л.С. Цибульська // Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України: м-ли Всеукраїнської навчально-наукової конференції, травень 2015 р. – С. 341-342.

 • Мартынюк Л.П. Влияние растительного препарата Канефрон H на течение диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа: результаты сравнительного когортного исследования / Л.П. Мартынюк, Лар.П. Мартынюк, О.А. Ружицкая, Є.С. Мартынюк// Почки. – 2015. – № 1. – С. 24-32.

 • Martynyuk L. Effects on bone tissue of 12 months’combined treatment with alfacalcidol and strontium ranelate in patients with mild to moderate chronic renal failure / O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Nephrology Dialysis Transplantation. – 2015. – № 30 (suppl 3). – Р. 216.

 • Liliya Martynyuk. Effect of levocarnitine on lipid metabolism and oxidative stress in patients with chronic kidney disease // Final Program of ERA-EDTA 52-nd Congress. London.- 2015. – P. 277.

 • Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г. Якубишина, О.О. Ружицька, Н.В. Грималюк // Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: м-ли науково-практичної конференції. – 2014 р. – С. 206-208.

 • Мартинюк Л. П., Козій М. І. Оксидативний стрес у хворих на ХХН // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції « Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при комор бідній патології». Тернопіль. – 2014. – С. 18.

 • Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на ХХН / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, М. І. Козій, Р. В. Гніздюх // VІІ національний конгрес «Людина та ліки – Україна - 2014», Київ. – 2014. – C. 26 – 27.

 • Martynyuk L. Effect of the herbal combination Canephron N on diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus: results of a comparative cohort study / L. Martynyuk, L. Martynyuk, O. Ruzhitska, O. Martynyuk // The journal of alternative and complementary medicine. – 2014. – № 20 (6). – Р. 472-478

 • Мартинюк Л.П. Досвід застосування кредитно-модульної системи навчання у викладанні внутрішньої медицини студентам 5 і 6 курсів медичного факультету / Л.П. Мартинюк, Л.П. Боднар, Б.Г. Насалик, Т.О. Паламар, І.Г Якубишина, О.О. Ружицька, Грималюк Н.В. // Кредитно-модульна система організації навчального процесу: м-ли науково-практичної конференції, квітень 2013 р. – С. 213-214.

 • Martynyuk L, Ruzhytska O, Martynyuk L et al. Bone mineral density, fractures and heart valve calcification in hemodialysis patients. Presented at the: World Congress of Nephrology (WCN). Hong Kong, May 31–June 4 2013: Abstract SU 417.

 • Досвід використання альфакальцидолу для лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, І. Г. Якубишина, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу : матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання нефрології», 5 – 6 квітня 2012 р., м. Ялта. – 2012. – Додаток до № 1 (33). – С. 25.

 • Мартинюк Л. П. Особливості мінерального обміну та функції паращитоподібних залоз при хронічній хворобі нирок / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. – № 2 (6). – C. 72 – 79.

 • Ефективність використання альфакальцидолу для корекції вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок у додіалізному періоді / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. П. Мартинюк, А. А. Клим, О. С. Мартинюк, Г. Б. Симко, Н. Ю. Шевченко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. – № 3 (35). – С. 22 – 27.

 • Martynyuk L. The efficiency of alfacalcidol and strontium ranelate therapy in prevention of bone loss in pre-dialysis chronic renal failure patients / L. Martynyuk, O. Ruzhytska, L. Martynyuk // Bone and the kidney: ISN Nexus Symposium, 20 – 23 September 2012, Copenhagen, Denmark. – Copenhagen, 2012. – P. 40.

 • Мартинюк Л. П. Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі / Л. П. Мартинюк, О.О. Ружицька // Український журнал нефрології та діалізу. – 2011. – № 3 (31). – С. 11 – 16.

 • Мартинюк Л. П. Особливості функції паращитоподібних залоз у хворих із хронічними хворобами нирок у додіалізному та діалізному періодах / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2009. – № 4. – С. 68 – 69.