Наукові публікації доцента Паламар Т.О.

 • A rare cause of tricuspid regurgitation/RomanKomorovsky,Tamila Palamar, Svitlana Smiyan// Journal of Echocardiography.- 2018. - V. 16(2), P.101-102.
 • Рідкісна причина правошлуночкової серцевої недостатності/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар,І. Б.Левицький,Л. Ю.Орищин// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск.V-Львів.-2017.-с.-41-47.
 • Ендоміокардіальний фіброз:проблеми діагностики та лікування на прикладі клінічного випадку/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск1.-Львів.-2013.-с.-22.
 • Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання приподвійному розриві міокарда/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, М.О.Храпак ,І.Б.Левицький// Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.-Київ.-№1(3). - 2013-с. 63-66.
 • Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом 2 типу /М. І. Швед ,І.В. Смачило, Л. В.Наумова ,Т. О.Паламар// Вісник наукових досліджень.-№4-2009С. 33-34.
 • Пятирічний моніторинг артралогічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора структур/С. І. Сміян ,С.Р.Гусак ,Н. В.Грималюк, Т. О. Паламар// Український ревматологічний журнал №4 -2008- с.1-4.
 • Ураження серця при гіпереозинофільних синдромах/Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Внутрішня медицина №5-6 -2008-с.140-144.
 • Імуномодулююча здатність триовіту у хворих на гелікобактерзалежні хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом/М. І.Швед, Г. В.Лихацька , Т. В.Лихацька, Т. О. Паламар// Міжвідомчий збірник Гастроентерологія.-2007-вип38,39.- с.75-77.
 • Клініко- гематологічні паралелі у новонароджених і породіль при залізодефіцитних станах / Т. О.Паламар, І.І. Жура, С. М. Геряк // Українські медичні вісті.-1998.т.2.ч.1.-С.117.
 • Зміни центральної гемодинаміки та їх корекція за допомогою емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ Т. О.Паламар, М.І.Швед, С. М. Геряк// Український кардіологічний журнал.-Додаток до №3/96.Київ. - С.200-201.
 • Патогенетичні аспекти лікування хворих на залізодефіцитну анемію / Т. О.Паламар,С. М. Геряк, І. І.Жура, І. В.Жулкевич // Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів- терапевтів.-Київ.-1996.- С 236-237.
 • Коррекция нарушений гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца с помощью физических факторов / М.І.Швед, М.В.Гребеник, О.Й.Бакалюк, ТО.Паламар // Актуальные вопросы военной медицины. – Львов. - 1995. – С. 91-93.
 • Антиксидантні ефекти емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ М. І.Швед, Т. О. Паламар// Лікувальна справа. – 1995. - №9-10. –С.72-75.
 • Приховані порушення ритму в генезі раптової серцевої смертності/ М.І.Швед, М.В.Гребеник, О.Й.Бакалюк, ТО.Паламар // Український кардіологічний журнал.- 1 994р.- №4. - С. 87.