Наукові публікації доцента Паламар Т.О.

1. Komorovsky,R., Palamar, T., Smiyan,S. A rare cause of tricuspid regurgitation.Journal of echocardiography. 2018p. V-16(2). P.101-102.

2. Паламар Т. О. A rare cause of tricuspid regurgitation/RomanKomorovsky,Tamila Palamar,Svitlana Smiyan// Journal of Echocardiography.- 2017.

3. Паламар Т. О. Рідкісна причина правошлуночкової серцевої недостатності/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар,І. Б.Левицький,Л. Ю.Орищин// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск.V-Львів.-2017.-с.-41-47.

4. Паламар Т. О. Ендоміокардіальний фіброз:проблеми діагностики та лікування на прикладі клінічного випадку/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Хвороби-сирітки в кардіології.-Випуск1.-Львів.-2013.-с.-22.

5. Паламар Т. О. Випадок тривалого виживання без хірургічного втручання приподвійному розриві міокарда/ Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, М.О.Храпак ,І.Б.Левицький// Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія.-Київ.-№1(3)2013-с.63-66.

6. Паламар Т. О. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом 2 типу /М. І. Швед ,І.В. Смачило, Л. В.Наумова ,Т. О.Паламар// Вісник наукових досліджень.-№4-2009– С. 33-34.

7. Паламар Т. О. Пятирічний моніторинг артралогічного статусу у хворих на остеоартроз під впливом застосування хондропротектора структур/С. І. Сміян , С.Р.Гусак, Н. В.Грималюк, Т. О. Паламар// Український ревматологічний журнал №4 -2008- с.1-4.

8. Паламар Т. О. Ураження серця при гіпереозинофільних синдромах/Р. Р. Коморовський, Т. О.Паламар, Л. Т. Крамар// Внутрішня медицина №5-6 -2008-с.140-144.

9. Паламар Т. О. Імуномодулююча здатність триовіту у хворих на гелікобактерзалежні хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом/М. І.Швед, Г. В.Лихацька , Т. В.Лихацька, Т. О. Паламар// Міжвідомчий збірникГастроентерологія.-2007-вип38,39.-с.75-77

10. Паламар Т. О. Клініко- гематологічні паралелі у новонароджених і породіль при залізодефіцитних станах/ Т. О.Паламар, І.І. Жура, С. М. Геряк// Українські медичні вісті.-1998.т.2.ч.1.-С.117

11. Паламар Т. О. Зміни центральної гемодинаміки та їх корекція за допомогою емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ Т. О.Паламар, М.І.Швед, С. М. Геряк// Український кардіологічний журнал.-Додаток до №3/96.Київ. - С.200-201

12. Паламар Т. О. Патогенетичні аспекти лікування хворих на залізодефіцитну анемію/Т. О.Паламар,С. М. Геряк, І. І.Жура, І. В.Жулкевич// Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів- терапевтів.-Київ.-1996.- С 236-237.

13. Паламар Т. О. Коррекция нарушений гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца с помощью физических факторов/ М.І.Швед,М.В.Гребеник,О.Й.Бакалюк,ТО.Паламар// Актуальные вопросы военной медицины. – Львов- 1995. – С. 91-93.

14. Паламар Т. О. Антиксидантні ефекти емоксипіну у хворих на залізодефіцитну анемію/ М. І.Швед, Т. О. Паламар// Лікувальна справа. – 1995. - №9-10. –С.72-75.

15. Паламар Т. О. Приховані порушення ритму в генезі раптової серцевої смертності/ М.І.Швед,М.В.Гребеник,О.Й.Бакалюк,ТО.Паламар// Український кардіологічний журнал.-1994р.- №4.- С.87.